Diễm Nguyện "Gia Đình Tông Đồ Trẻ" lễ Giáng Sinh tại giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm Calgary Canada