SÁM HỐI VỀ VỚI NGHĨA TÌNH

Mùa Chay và Tết đều có điểm giống nhau là về với người mình yêu thương: Tết người đi xa về nhà với gia đình cha mẹ; Mùa Chay con người tội lỗi sám hối trở về với Chúa là Cha đầy lòng thương xót. Phải trở về vì trong đời sống luôn có những cơn cám dỗ lôi kéo chúng ta rời xa Thiên Chúa. Thế nên, Phúc Âm Chúa Nhật thứ nhất Mùa Chay luôn kể chuyện Chúa Giêsu chịu cám dỗ.

1. Cám dỗ lìa xa Thiên Chúa. Từ khởi đầu nhân loại cho đến hôm nay, cơn cám dỗ lớn nhất của loài người vẫn là cơn cám dỗ rời xa Thiên Chúa và đường lối của Ngài. Tại sao? Vì như một đứa trẻ nổi loạn luôn muốn bỏ nhà ra ngoài để tự do làm điều mình thích, loài người cũng cứ muốn lìa bỏ Chúa để tự mình làm chủ cuộc đời theo ý riêng của mình, mình muốn làm gì thì làm. Người ta bị cám dỗ gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi đời sống, không cần Chúa nữa. Đây là cơn cám dỗ nguy hiểm và kinh khủng nhất của thời đại ngày nay.

2. Sám hối trở về với Chúa. Lời Chúa tuần này mời gọi chúng ta đi vào sa mạc tinh thần của lòng mình. Hãy dành những giây phút lắng đọng tâm hồn để suy nghĩ, để kiểm thảo đời sống: Trong đời sống, liên hệ tình nghĩa Cha-con thân thiết giữa tôi với Chúa ngày rửa tội giờ sao rồi? Trong gia đình, liên hệ tình yêu vợ-chồng nồng nàn ngày cưới của tôi giờ sao rồi? Tôi quyết tâm làm gì để trở về liên hệ tình nghĩa thân thiết với Chúa, với gia đình, với tha nhân?

Chúng ta được mời gọi hãy sám hối về với yêu thương. Trở về với Chúa là Cha giàu lòng thương xót, trở về với gia đình đầy tình yêu cha mẹ, đầy tình nghĩa anh em. Rộng hơn nữa, trở về để yêu thương cả gia đình nhân loại nơi có Chúa là Cha và mọi người là anh chị em với nhau. Amen.