11. Lạy Chúa của chúng con, chúng con ăn Thịt của Chúa và uống Máu của Chúa thì sẽ không nuốt không (uổng công), nhưng nhờ Ngài mà chúng con được sự sống đời đời.

(Thánh Ephraem)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info