13. Khi rước lễ, Máu châu báu của Đức Chúa Giê-su thực sự chảy trong huyết mạch của chúng ta, thân xác thánh của Ngài và thân thể của chúng ta kết hợp với nhau.

(Thánh John Vianney)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info