Giáo Đoàn Chúa Kitô Vua Lakemba - CĐCGVN/TGPSYDNEY
Cử hành Cuộc Thương Khó của ChúaHôm nay, thứ Sáu 29/3/2024 dương lịch, cũng là Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh. Giáo đoàn Chúa Kitô Lakemba long trọng cử hành Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô để cứu chuộc nhân loại vào lúc 5pm. Trên bàn thờ để trống, không thánh giá không chân đèn và không trải khăn như trong các thánh lễ. Đầu lễ, giáo dân được hướng dân nghi thức phụng vụ hôm nay gồm 3 phần chính: Phụng vụ Lời Chúa, Tôn kính Thánh Gia và Rước lê. Bắt đâu bằng cuộc rước đoàn phung tự tư cuối Thánh Đường. Cha chủ tế Canut Nguyễn Thái Hoạch mặc phẩm phục màu đỏ. Ca đoàn không hát ca nhập lễ. Khi tới bàn thờ, Cha chủ tế phủ phục xuống đât trong khi giáo dân thinh lặng cầu nguyện. Kế đến cha dâng lời nguyện, tiếp theo 3 bài đọc.

(Coi thêm hình ảnh)

Bài đọc 1 trích từ sách I-sai-a, nói về người tôi tớ Chúa vị sỉ nhục bị giết để đền tội thay cho kẻ khác. Người tôi tớ ấy chính là Chúa Giêsu giúp ta hiểu ý nghĩa cái chết của Chúa Giêsu đem lại ơn Cưu chuộc. Bài đọc 2 trích từ thư gởi tín hữu Hip-ri, nói về Chúa Giêsu cũng là người như chúng ta nên trước đau khổ và cái chết Ngài cũng thấy đau khổ, sọ hãi. Tuy nhiên Ngài đã vâng phục thánh ý Chúa Cha. Kế đến là bài thương khó theo Thánh Gioan diẽn lại những gì đã sảy ra tư sau bữa tiệc ly cho đên khi chịu nạn chịu chết và chịu táng xác. Chúa tự nguyện chịu cực hình, chịu chết để cứu chuộc nhân loại. Khi chịu treo trên Thập Giá, Người đã chiến thắng tử thần và lôi kéo mọi người về với Người.

Trong bài giảng Cha Hoạch nhắc đến dù Chúa bị phản bội nhưng Người vẫn yêu thương và tha thứ. Giuda đã phản bội bán Chúa 30 đồng, Thánh Phêro chối Chúa 3 lần, dân Do Thái trong lễ Lá hoan hô chúc tụng Chúa nhưng chỉ vài ngày sau đã đòi đóng đinh Chúa. Phần chúng ta, đã bao lần chúng ta chối Chúa, đã không can đảm nhận mình là người Công Giáo qua lời nói và việc làm, đã vì chạy theo tiền tài danh vọng mà quên Chúa. Chính Chúa đã tiên báo Người sẽ sông lại trong 3 ngày. Vậy chúng ta cũng phải sống lại với Người trong cuộc sống mới, cuộc sống yêu thương và bác ái, đạo đức hơn và thánh thiện hơn. Tiếp theo là 10 lời nguyện câu cho Hội Thánh Chúa, Đức Thánh Cha, hàng giáo sĩ và giáo dân, dự tòng, cho sự hiệp nhất, cho người Do Thái,người ngoại, người vô thần, cho các lãnh đạo quốc gia và cho nhưng người đau khổ.

Sau đó là Kính Thờ Thánh Giá. Thánh giá được phủ khăn kín ở cuối nhà thờ. Cha mở khăn trùm phía đầu thánh giá, dương cao và hát “Đây là cây Thánh Giá nơi treo Đáng Cứu Độ trần gian”, Giáo dân thưa : “Chúng ta hãy đến thờ lạy”. Đến giữa nhà thờ khăn phủ phía phải Thánh giá, được mỏ ra, nâng cao và hát kêu mời như trên. Đến Cung Thánh, Cha mở hết khăn và cũng lập lại như vậy. Sau đó mọi người sắp 2 hàng lên cúi đầu lạy Thánh giá rồi vê chỗ như khi lên rước lễ.

Phần Rước Lễ bắt đầu từ Kinh Lạy Cha, hôm nay không có chúc bình an và không hát Lạy Chiên Thiên Chúa.Hôm nay đăc biệt có nhiều giáo dân tham dự nên cần thêm thừa tác viên trao Mình Thánh Chúa. Theo thông lệ giáo dân hôm nay đóng góp cho quỹ trùng tu thánh địa Jerusalem. Sau lời nguyện hiêp lễ cha kêu mời mọi người thinh lặng ra về, tiếp tục suy niêm về cuộc thương khó của Chúa, mang theo lời nhắn cúa cha: ”Hãy sống lại với Chúa trong cuộc sống mới trong bác ái yêu thương đạo đức và thánh thiện hơn”. Chớ gì được như vây.


Giuse Quốc Hào tường trình