LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT LÒNG CHÚNG CON

Khi Chúa Giêsu phục sinh hiện ra ban ơn bình an cho các môn đệ, thì Chúa cũng mở lòng thương xót, và ban các ơn tha thứ, tin tưởng, truyền giáo đầy lòng các ông.

1. Mở lòng thương xót. Việc đầu tiên Chúa phục sinh hiện ra làm cho các môn đệ là cho các ông “xem tay và cạnh sườn Ngài.” Tay và cạnh sườn Chúa có gì đặc biệt? Đó là đôi tay mang thương tích tình yêu mở rộng trên thánh giá, ôm ấp cả nhân loại. Đó là cạnh sườn bị đâm thâu để trái tim mở rộng lòng Chúa thương xót, lúc lắc những nhịp đập yêu thương.

2. Rộng lòng tha thứ. Chúa phục sinh gặp lại các môn đệ là những người đã chối Chúa, bỏ rơi Chúa, nhưng Ngài đã không hạch tội các môn đệ, không trả thù cho hả lòng hả dạ, mà Chúa đã rộng lòng tha thứ. Lòng Chúa thương xót tha thứ luôn lớn hơn tội lỗi. Chúa cũng trao ban quyền tha tội để các môn đệ biết rộng lòng tha thứ cho nhau.

3. Vững lòng tin tưởng. Chúa Giêsu bảo ông Tôma đừng cứng lòng, mà hãy vững lòng tin tưởng. Và Tôma đã tuyên xưng lòng tin cao cả Đức Giêsu là Thiên Chúa. Vì thế, các ảnh tượng Lòng Chúa Thương Xót thường có câu về lòng tin: “Lạy Chúa Giêsu, con xin tín thác vào Chúa.”

4. Sẵn lòng ra đi. Khi các môn đệ đang hoang mang lo sợ, co rúm lại, ở trong nhà đóng kín, thì Chúa đến bảo các ông hãy sẵn lòng ra đi: “Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” Đức tin không phải để giữ kín trong lòng, nhưng các môn đệ phải sẵn lòng ra đi chia sẻ đức tin cho mọi người, mọi nơi, khắp thế giới.

Xin tạ ơn Chúa luôn rộng lòng thương xót chúng con. Xin Chúa cũng uốn lòng chúng con nên giống trái tim yêu thương của Chúa. Nhờ đó, chúng con được đầy lòng tha thứ, tin tưởng, ra đi loan báo Tin Mừng Chúa phục sinh. Amen.