Tạp chí Crux, ngày 5 tháng 4 năm 2024, cho hay: Trong 50 năm qua, Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ đã chứng kiến rất nhiều thay đổi. Các trường học ở giáo xứ ngày càng nhỏ hơn, ngày càng có ít nam giới trở thành linh mục và việc đi nhà thờ cũng giảm đi.Một nghiên cứu mới đã xem xét những thay đổi này và chúng đã ảnh hưởng như thế nào đến người Công Giáo trong nước.

FutureChurch (FC) đã ủy quyền cho Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng về Tông đồ (CARA) thực hiện nghiên cứu này để khám phá các đặc điểm của giáo xứ, giáo hội và kinh tế xã hội ở 11 giáo phận từ năm 1970 đến năm 2020.

CARA, liên kết với Đại học Georgetown, là viện nghiên cứu hàng đầu thực hiện các nghiên cứu khoa học xã hội về Giáo Hội Công Giáo.

Một số phát hiện cấp quốc gia của báo cáo mới bao gồm tổng số giáo xứ trên toàn quốc đã giảm 9% từ năm 1970 đến năm 2020; trong cùng khoảng thời gian 50 năm đó, dân số nói chung đã tăng 65% và tổng dân số Công Giáo tăng 46%; từ năm 1970 đến năm 2020, tổng số linh mục trên toàn quốc đã giảm 40%, và về các bí tích trên toàn quốc, các lễ rửa tội giảm 57%; Hôn nhân Công Giáo giảm 78%; và tang lễ Công Giáo giảm 14 phần trăm.

Báo cáo của CARA cho thấy một số mối tương quan giữa các yếu tố kinh tế xã hội và sự tăng trưởng hay suy giảm của các giáo xứ bao gồm việc 9 trong số 11 giáo phận được đưa vào nghiên cứu, số giáo xứ có liên quan tích cực đến cả quy mô dân số Công Giáo và dân số da trắng của giáo phận.

Để so sánh, số lượng giáo xứ có mối liên hệ tiêu cực với quy mô dân số gốc Tây Ban Nha/Latino trong 9 giáo phận và với số người sống dưới mức nghèo khổ ở 8 giáo phận.

Trong mười giáo phận, tỷ lệ trung bình người dân dưới mức nghèo khổ, người thất nghiệp, người da đen/người Mỹ gốc Phi và người gốc Tây Ban Nha/La tinh ở những khu vực lân cận nơi giáo xứ đóng cửa cao hơn ở những khu vực lân cận nơi giáo xứ mở cửa.

Các giáo phận được sử dụng cho cuộc khảo sát là các tổng giáo phận Baltimore, Chicago, Detroit, Miami, New Orleans, New York, Philadelphia và St. Louis; cũng như các giáo phận Bridgeport, Cleveland và Memphis.Báo cáo cho thấy một số mối tương quan giữa các yếu tố kinh tế xã hội và sự tăng trưởng hay suy giảm của các giáo xứ, bao gồm cả chín trong số 11 giáo phận được đưa vào nghiên cứu, số giáo xứ có liên quan tích cực đến cả quy mô dân số Công Giáo và dân số Da trắng ở giáo phận.

Bằng cách so sánh, báo cáo cho thấy số giáo xứ có liên quan tiêu cực đến quy mô dân số gốc Tây Ban Nha/Latino trong 9 giáo phận và với số người sống dưới mức nghèo khổ ở 8 giáo phận.

Trong mười giáo phận, tỷ lệ trung bình người dân dưới mức nghèo khổ, người thất nghiệp, người da đen/người Mỹ gốc Phi và người gốc Tây Ban Nha/La tinh ở những khu vực lân cận nơi giáo xứ đóng cửa cao hơn ở những khu vực lân cận nơi giáo xứ mở cửa.

FutureChurch là một tổ chức phi lợi nhuận Công Giáo có trụ sở tại Cleveland, Ohio, được thành lập vào năm 1990. Được nhiều nhà quan sát coi là có khuynh hướng tự do hơn, tổ chức này ủng hộ việc thảo luận cởi mở về việc chấm dứt luật độc thân bắt buộc như một yêu cầu đối với chức linh mục giáo phận, thúc đẩy phụ nữ nắm quyền lãnh đạo Giáo hội và thúc đẩy sự tham gia của giáo dân vào mọi cấp độ đưa ra quyết định của Giáo hội. Nó tuyên bố nó đang duy trì tinh thần của Vatican II trong đời sống của Giáo hội, và đã tích cực ủng hộ ý tưởng của Đức Thánh Cha Phanxicô về một Giáo hội đồng nghị hơn.