Hình ảnh Chúa Kito phục sinh.

Vui mừng về tin mừng Chúa Giesu Kito đã chỗi dậy sống lại từ cõi chết. Sự phục sinh của Chúa Giesu Kito gây ra những làn sóng tâm lý khác nhau ngay nơi các Tông đồ, là những môn đệ học trò thân tín của Chúa Giesu Kitô.

Qua phúc âm thuật lại Tông đồ Toma là người nổi tiếng thời lúc đó cách đây hơn hai nghìn năm và cả bây giờ nữa trong Giáo hội Chúa ở trần gian. Vì thái độ hoài nghi yếu kém lòng tin vào Chúa Giesu Kito đã phục sinh của ông!

Lần đọc tường thuật phúc âm tiếp theo, không phải chỉ Tông đồ Toma có thái độ hoài nghi, nhưng còn cả các vị Tông đồ khác nữa.

„Mọi người còn đang bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: "Bình an cho các con! Thầy đây, đừng sợ". Nhưng mọi người bối rối tưởng mình thấy ma. Chúa lại phán: "Sao các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy? Hãy xem tay chân Thầy: chính Thầy đây! Hãy sờ mà xvớem: ma đâu có xương thịt như các con thấy Thầy có đây". (Lc, 24, 35-48).

Lời qủa quyết của Chúa Giesu phục sinh: Chính Thầy đây, cùng với thân xác mình! Nói lên Ngài vẫn là con người ngày xưa, ngày hôm qua trước đây, mà các Tông đồ đã hằng cùng đồng hành với tong suốt dọc đường gío bụi khắp các nẻo đường nước Do Thái.

Ngài là chính người đã rao giảng nói về Thiên Chúa tình yêu, đã chữa lành vết thương bệnh tật phần thân xác cũng như tâm hồn con người, đã an ủi củng cố vực dậy những tâm hồn đau khổ bất hạnh bị hất hủi…

Ngài chính là người đã dậy các Tông đồ kinh Lạy Cha chúng con ở trên trời để cầu nguyện, Ngài là người đã ăn bữa tiệc ly với các Tông đồ, đã rửa chân cho họ, đã bị phản bội, bị bắt và bị kết án xử tử hình chết trên cây thập tự, đã được chính mẹ Maria, các chị phụ nữ thương mến và các Tông đồ thân tín tháo xuống khỏi rthập gía, đem đi tắm rửa và mai táng trong huyệt mộ dưới lòng đất, và sau ba ngày Ngài đã được sức mạnh quyền phép của Thiên Chúa đánh thức gọi chỗi dậy sống lại từ cõi người chết.

Ngài đã chỗi dậy phục sinh sống lại, nhưng đồng thời Ngài cũng ra khác. Vậy hình ảnh đó thế nào?

Kinh thánh thuật lại có những người được Thiên Chúa gọi đánh thức cho chỗi dậy sống lại. Như trường hợp Lazarô, người bạn thân tín của Chúa Giesu. Lazaro đã sống trên trần gian như bao con người khác, và ông đã chết cùng được an táng trong mộ huyệt. Chúa Giêsu đã gọi Lazaro hãy ra khỏi mồ, làm phép lạ

cho ông chỗi dậy sống lại. Nhưng không vì thế ông sống muôn đời trên trần gian nữa. Trái lại sau cùng ông cũng lại phải chết như bao con người khác.

Trường hợp Chúa Giêsu Kitô thì khác không như thế. Đời sống phục sinh của Ngài nhiều khác hơn một con người bình thường, đến nỗi các tông đồ, những người thân tín của Ngài không nhận ra ngài nữa. Ngài có thể đi vào không gian bên trong ngôi nhà của họ, đang khi cửa nhà đóng kín. Nhưng dẫu vậy Ngài không phải là một hồn bóng ma hiện hình về. Ngài có thân xác đầu mình tứ chi cùng còn cả các vết thương nơi thân xác trong cuộc khổ hình bị hành hạ. Ngài có thể nói đàm thoại, ăn uống với các tông đồ.

Đây thật là điều khó hiểu cho tâm trí con người chúng ta về hình ảnh sự phục sinh sống lại của Chúa Giesu Kitô. Chỉ con mắt tâm hồn đức tin giúp hiểu được mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kito thôi. Đó là sự tròn đầy của sự sống, thuộc vào phần thân thể, và cũng là niềm vui mừng, niềm hy vọng làm tròn đầy tinh thần tâm hồn chúng ta.

Xưa nay, người Công Giáo chúng ta khi đi tham dự Thánh lễ Misa tiếp nhận Tấm bánh Thánh Thể tình yêu Chúa Kitô là lương thực cho đức tin. Tấm Bánh đó nướng làm bằng bột bánh mì như bao tấm bánh mì khác, và đồng thời lại hoàn toàn khác. Tấm Bánh đó qua lời cầu nguyện của Linh mục, đọc lời của Chúa Giesu trối lại, thay cho mọi người trong thánh đường, biến dạng thay đổi thành Mình Chúa Giesu. Đức tin nói dậy chúng ta Tấm bánh Thánh Thể đó có chính Chúa Giêsu hiên diện.

Chúa Giêsu Kito tự biến đổi, như chúng ta tin nhận, mang lại nhiềm hy vọng và tình yêu.

Chúa Giesu Kito biến đổi chúng ta và làm cho chúng ta trở nên những con người gắn bó mật thiết với Ngài.

Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long