John Lavenburg, trên trang mạng Crux ngày 12 tháng 4 năm 2024, cho hay Một tường trình mới phát hiện ra rằng mức độ ưa thích Đức Giáo Hoàng Phanxicô đối với người Công Giáo Mỹ đã giảm từ 83% vào năm 2021 xuống còn 75% vào năm 2024, và những người có quan điểm không thiện cảm với Đức Giáo Hoàng cũng nói rằng ngài đại diện cho một sự thay đổi trong đường hướng của Giáo hội.Sự chia rẽ có tính phe phái ngày càng gia tăng trong nước là nguyên nhân khiến Đức Phanxicô mất thiện cảm. Dữ kiện khảo sát cho thấy khoảng cách giữa các đảng phái trong quan điểm đối với Đức Phanxicô vẫn lớn hơn bao giờ hết, trong đó đảng Dân chủ dành cho giáo hoàng tỷ lệ ủng hộ là 89% và đảng Cộng hòa dành cho ngài tỷ lệ ủng hộ là 63%.

Cuộc khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu Pew thực hiện kết luận: “Sự sụt giảm tổng thể về mức độ ưa chuộng phản ảnh sự bất mãn ngày càng tăng đối với vị giáo hoàng hiện tại trong số những người Công Giáo tự nhận mình là Đảng Cộng hòa hoặc những người Độc lập nghiêng về Đảng Cộng hòa”.

Cuộc khảo sát của Pew được công bố ngày 12 tháng 4 và khám phá quan điểm của người Công Giáo Mỹ về Đức Phanxicô và Giáo hội. Đây là cuộc khảo sát thứ 14 mà tổ chức này thực hiện trong triều giáo hoàng của Đức Phanxicô và là cuộc khảo sát thứ 22 nói chung. Nó được tiến hành năm lần trong triều Giáo hoàng Bênêđíctô XVI, và ba lần trong triều Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II.

Để thu thập dữ kiện cho lần lặp lại mới nhất, Pew đã khảo sát 2,019 người Công Giáo từ ngày 13 đến ngày 25 tháng 2. Bảy trong số mười người Công Giáo Hoa Kỳ được hỏi cũng cho biết Đức Phanxicô đại diện cho một sự thay đổi lớn hoặc nhỏ trong đường hướng của Giáo hội. Phần lớn những người có cái nhìn không thiện cảm với ngài đều có niềm tin này.

Trong 14 cuộc khảo sát thuộc loại này được thực hiện trong triều giáo hoàng của Đức Phanxicô, tỷ lệ ủng hộ trung bình của ngài là khoảng 82%, tương đương với mức xếp hạng của ngài trong ba năm qua. Xếp hạng ưa thích thấp nhất của ngàilà 72% vào tháng 9 năm 2018 và xếp hạng ưa thích cao nhất của ngài là 90% vào tháng 2 năm 2015.

Mức độ ưa thích Đức Phanxicô đã đặt ngài vào giữa Đức Gioan Phaolô II và Đức Bênêđíctô.

Xếp hạng ưa thích cao nhất của Phanxicô thấp hơn xếp hạng ưa thích thấp nhất của Đức Gioan Phaolô II. Pew đã thực hiện cuộc khảo sát trong triều đại giáo hoàng của Đức Gioan Phaolô II vào năm 1987, 1990 và 1996, và tỷ lệ ưa thích của ngài trong những năm đó lần lượt là 91, 93 và 93%.

Tuy nhiên, Đức Phanxicô luôn được xếp hạng ưa thích cao hơn Đức Bênêđíctô. Pew đã thực hiện cuộc khảo sát tương tự trong triều giáo hoàng của Đức Bênêđíctô vào năm 2005, 2007, hai lần vào năm 2008 và 2013, và mức độ ưa thích của ngài trong những năm đó lần lượt là 67, 74, 74, 83, 74%.

Với các lần xếp hạng của Đức Phanxicô nói riêng, việc nhìn lại sự chia rẽ đảng phái trong những năm qua cho thấy mỗi phe đã thay đổi quan điểm của họ về vị giáo hoàng đến mức nào. Khi cuộc khảo sát này lần đầu tiên được thực hiện về Đức Phanxicô vào tháng 3 năm 2013, đảng Cộng hòa thực sự có cái nhìn thiện cảm hơn về Đức Phanxicô so với đảng Dân chủ, mang lại cho ngài tỷ lệ ủng hộ 84%. Trong khi đó, đảng Dân chủ dành cho ngài tỷ lệ ủng hộ 77%.

Không giống các quan điểm về Đức Phanxicô, không có sự chia rẽ phe phái lớn trong việc người Công Giáo Mỹ ủng hộ một số thay đổi mạnh mẽ đối với Giáo hội. Bất chấp các đường hướng ý thức hệ, cuộc khảo sát cho thấy người Công Giáo Mỹ muốn Giáo hội cho phép sử dụng biện pháp tránh thai (83%), cho phép các linh mục kết hôn (69%) và cho phép phụ nữ trở thành linh mục (64%).

Tất cả những vấn đề này đều nhận được sự ủng hộ từ cả cánh tả lẫn cánh hữu. Mặc dù, trong mỗi trường hợp, sự ủng hộ nhìn chung cao hơn ở những người thuộc Đảng Dân chủ, những người mà phần lớn cho biết họ hiếm khi hoặc không bao giờ tham dự Thánh lễ, so với những người thuộc Đảng Cộng hòa phần lớn cho biết họ tham dự Thánh lễ ít nhất mỗi tuần một lần.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy người Công Giáo Mỹ muốn Giáo hội công nhận hôn nhân của các cặp đồng tính nam và đồng tính nữ. Tuy nhiên, với chủ đề này, đã có sự chia rẽ đảng phái gay gắt. Dữ liệu khảo sát cho thấy sự thay đổi này được 72% người Công Giáo Mỹ theo Đảng Dân chủ ủng hộ nhưng chỉ được 36% người Công Giáo Mỹ theo Đảng Cộng hòa ủng hộ.

Khi so sánh với kết quả khảo sát từ khoảng một thập niên trước, kết quả khảo sát cho thấy số lượng người Công Giáo Mỹ ủng hộ Giáo hội cho phép kiểm soát sinh sản đã tăng nhẹ. Trong khi đó, số người Công Giáo Mỹ ủng hộ Giáo hội cho phép linh mục kết hôn, cho phép phụ nữ trở thành linh mục và công nhận hôn nhân của các cặp đồng tính nam và đồng tính nữ là như nhau.

Về bản chất, cuộc khảo sát cho thấy người Công Giáo Mỹ tiếp tục ủng hộ những thay đổi trong phong tục của Giáo hội.