SỐNG CHẾT VÌ CHIÊN

Thế nào là một mục tử tuyệt vời? Thế nào là một giáo dân ngoan đạo? Phúc Âm tuần này cho chúng ta những chuẩn mực để nhận biết ai là mục tử tốt, ai là giáo dân ngoan.

1. Mục tử tuyệt vời. Nhiều nơi người ta hay bàn tán nhận định: cha xứ này tuyệt vời, cha xứ kia chán lắm. Dựa vào đâu mà đánh giá như vậy? Thường người ta dựa vào ý riêng của mình: cha hợp với mình thì sẽ là tuyệt vời, cha không hợp với mình thì bị chê là chán lắm. Nhưng chín người mười ý thì biết đường nào mà lần? May thay, Chúa Giêsu đã cống hiến một chuẩn mực về người mục tử tuyệt vời: “Tôi chính là Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.” Thế nên, mục tử tuyệt vời không phải là người cấp tiến hay bảo thủ, cũng không phải người hoành tráng hay âm thầm, mà là người dám hy sinh mạng sống vì đoàn chiên, dám sống chết vì chiên, dám quên mình đi để chăm lo cho đoàn chiên được sống và sống dồi dào.

2. Chiên nghe lời Chúa. Con ngoan là con vâng lời cha mẹ, chiên ngoan là chiên vâng lời Chúa. Chúa là mục tử nhân lành ban lời hằng sống cho chiên. Quan trọng là chiên có nghe lời Chúa hay không? Rất tiếc là thực tế hôm nay, nhiều con chiên không muốn nghe Lời Chúa. Cứ thử hỏi chính mình: mỗi ngày tôi dành bao nhiêu thời gian để đọc, để học Lời Chúa? Tôi có siêng năng tham dự thánh lễ để nghe Lời Chúa không? Và kể cả đi lễ thì tôi có thực sự chăm chú lắng nghe Lời Chúa không? Có bao nhiêu người sau khi đi lễ về nhớ được Lời Chúa hôm nay nói gì để đem ra thực hành trong đời sống?

Chúa Nhật Chúa Chiên lành cũng là ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu. Chúng ta cầu nguyện cho Giáo Hội có nhiều mục tử tuyệt vời như Chúa Giêsu. Đồng thời, cũng cầu nguyện cho chính mình trở nên con chiên ngoan hiền biết vâng nghe Lời Chúa. Amen.