GIÁO XỨ TUỴ HIỀN TGP. HÀ NỘI MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 168 CHA THÁNH LÔ-REN-SÔ NGUYỄN VĂN HƯỞNG

Xem Hình

Thứ Bảy, ngày 27/4/2024, Giáo xứ Tụy Hiền hân hoan mừng 168 năm sinh nhật Nước Trời của Cha Thánh Lô-ren-sô Nguyễn Văn Hưởng.

Đúng 9h30, Cha An-tôn Nguyễn Văn Thắng Tổng Đại Diện Tgp. Hà Nội đã long trọng cử hành Thánh lễ mừng Thánh Lô-ren-sô Nguyễn Văn Hưởng. Đồng tế với ngài có Cha xứ An-tôn Nguyễn Văn Độ, cùng quý cha trong và ngoài giáo phận, quý nam nữ tu sĩ, quý khách xa gần cùng cộng đoàn dân Chúa.

Chia sẻ trong Thánh lễ, Cha Tổng Đại diện An-tôn nói về ơn gọi tử đạo trong bối cảnh ngày nay, tuy không giống như thời của Cha Thánh Lô-ren-sô Hưởng, nhưng người tín hữu vẫn phải sống trong sự chọn lựa giữa ánh sáng và bóng tối, giữa Thiên Chúa và thế gian, giữa giá trị vĩnh cửu và giá trị tạm thời chóng qua. Ngài nhắc nhở mỗi người luôn cần đến ơn Chúa để quyết định điều gì đem lại hạnh phúc vĩnh cửu. Đồng thời ngài cũng mời gọi cộng đoàn biết noi gương Thánh Tử đạo quê hương can đảm và hy sinh sống theo Phúc Âm, để làm chứng cho Chúa bằng những việc làm nhỏ bé trong bậc sống mình. Bên cạnh đó, ngài còn còn nhắc nhớ đến tấm gương đức tin trung kiên của Thánh Lô-ren-sô Hưởng bất chấp những tra tấn và đòn roi ép chối đạo. Ơn gọi tử đạo gắn liền với đời sống Ki-tô hữu chính là làm chứng cho Chúa. Khi chúng ta ý thức được bổn phận làm chứng cho Chúa giữa đời là ta đang sống ơn phúc tử đạo.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể đầy trang nghiêm và sốt sắng.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, một vị đại diện Giáo xứ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân cha Tổng Đại diện An-tôn, quý cha, quý nam nữ tu sĩ, quý khách cùng cộng đoàn.

Sau Thánh lễ, quý cha cùng toàn thể quý cộng đoàn ra viếng tại đền Thánh Lô-ren-sô Nguyễn Văn Hưởng và lần lượt lên dâng hương.

Nguyện xin Chúa, qua lời bầu cử của Thánh Tử đạo Lô-ren-sô Nguyễn Văn Hưởng ban cho ban cho mọi Ki-tô hữu, cách riêng là con dân xứ Tụy Hiền biết noi theo gương các bậc tiền nhân anh dũng, biết sống làm chứng cho Chúa giữa đời.