Tình yêu chân chính phát xuất do lòng yêu mến, chân thành, và không có điều kiện kèm theo. Đức Kitô nói với môn đệ là ai yêu mến Thầy thì tuân giữ giới răn của Thầy. Giữ giới răn của Đức Kitô để được yêu mến không phải là điều kiện mà chính là dấu chỉ phát xut từ lòng yêu mến. Tình yêu vô hình, không mầu sắc, nên không thể nhận biết tình yêu mà chỉ có thể nhận biết qua hành động yêu thương. Người ta nhờ vào hành động yêu thương bề ngoài để biểu lộ tình yêu tiềm ẩn trong tâm hồn. Hành động yêu thương, dấu chỉ, tự nó, không phải là tình yêu nhưng nhờ hành động, dấu chỉ mà người ta nhận biết người đó đang yêu. Như thế lệnh truyền tuân giữ giới răn Đức Kitô dậy là dấu chỉ của lòng yêu mến Đức Kitô. Yêu mến Đức Kitô bằng cách vâng lời Người truyền dậy. Thành quả thứ nhất của việc vâng lời Đức Kitô là nhận được tình yêu Đức Kitô dành cho. Mối tình yêu tiên khởi này trở thành nấc thang đầu, đầu tầu, nhịp cầu nối kết, cho những mối tình liên kết tiếp theo mà chính Đức Kitô chủ động trong việc kiến tạo mối liên hệ trong tâm hồn người vâng lời Đức Kitô. Chính Đức Kitô khởi sự và chủ động mối liên hệ chí thánh này. Thành quả đầu tiên của vâng lời chính là được liên kết với Đức Kitô. Mối giây liên kết này được Đức Kitô làm cho triển nở ngoài ước mơ của con người. Đó là được chính Chúa Cha yêu mến.

'Ai yêu mến Thầy thì Cha Thầy sẽ yêu mến người đó, Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy' (Gn 14:23).

Ở đây Đức Kitô dùng chữ chúng ta- Cha Thầy và Thầy-. Như thế có nghĩa là cả Chúa Cha lẫn Đức Kitô đều yêu mến và đến cư ngụ trong tâm hồn người yêu mến. Hành động đơn thuần vâng lời Đức Kitô được chính Đức Kitô làm cho trở nên cực kì cao trọng. Tâm hồn người yêu mến trở nên giầu mạnh nhờ có Thiên Chúa ngự cùng. Trước đó Đức Kitô nói với môn đệ:

'Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng bảo trợ khác đến ở với anh em luôn mãi' (Gn 14:15-16).

Như thế vâng lời Đức Kitô sẽ được Ba Ngôi Thiên Chúa đến ngự trong tâm hồn người vâng lời Đức Kitô. Đây là thành quả thứ hai của lòng yêu mến, vâng lời Đức Kitô. Người đó trở thành Đền Thờ của Ba Ngôi Thiên Chúa.
Cuộc sống tâm linh của người vâng lời Đức Kitô được Thánh Thần Chúa hướng dẫn nên mọi ước mơ, hành động của họ được Thánh Thần soi sáng. Họ không còn hành động theo í riêng nhưng sống làm cho danh Đức Kitô được toả sáng trước muôn dân. Vì thế thành quả họ đạt được qua việc vâng lời Đức Kitô không bao giờ tàn phai, nhưng được tồn tại đến muôn đời. Đây là thành quả thứ ba của việc vâng lời Đức Kitô.

Thiên Chúa là Đấng tuyệt hảo. Ngài không cần bất cứ gì đến từ loài người. Lời con người ca tụng, tôn vinh không mang lợi ích gì cho Thiên Chúa. Kể cả việc con người kính tôn, thờ phượng, chúc tụng, tôn vinh, cũng chỉ là dấu chỉ, là cách con người dùng để diễn tả tâm tình khát khao, lòng mến con người dùng để tạ ơn Thiên Chúa. Như thế việc vâng lời Đức Kitô có mục đích gì? Vâng lời Đức Kitô có mục đích mang lại lợi ích cho dân Chúa. Qua lời Đức Kitô phán dậy: Người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em là môn đệ Thầy là

Hãy Yêu Thương Nhau như Thầy Đã yêu Thương Anh Em (Gn 15:12).

Hầu như không Kitô nào hữu gặp khó khăn khi biết rõ mình đang hy sinh, phục vụ Thiên Chúa; tuy nhiên ta thường gặp trở ngại lớn trong việc phục vụ anh em. Đức Kitô không kêu gọi Kitô hữu 'hiến thân chết' cho anh em khác, bởi sự chết và Phục Sinh của Ngài dư thừa cho việc ban sự sống trường sinh cho muôn dân. Tuy nhiên Đức Kitô kêu gọi Kitô hữu chia sẻ một phần những gì mình có thể để làm giảm bớt gánh nặng cuộc sống tha nhân. Việc chia sẻ này được hiểu là lời mời gọi cho phép con người được dự phần vào việc Đức Kitô tự hiến thân mình trên thập tự mang lại ơn cứu độ trường sinh.

Một khi cuộc sống của Kitô hữu trở thành dấu chỉ môn đệ đích thực của Đức Kitô; cuộc sống đó giúp hướng dẫn tâm hồn khác hướng về Đức Kitô. Đây chính là hoa trái tồn tại muôn đời Đức Kitô kêu gọi môn đệ trước khi Ngài về cùng Chúa Cha.

'Anh em hãy đi và làm cho môn dân trở thành môn đệ' (Mat 28:19)

TiengChuong.org