CHÚA BA NGÔI TRỜI ĐẤT NHÀ MÌNH

Hằng ngày người Công Giáo tuyên xưng Chúa Ba Ngôi bằng cả lời nói và cử chỉ khi làm dấu thánh giá trên chính thân thể mình: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa Ba Ngôi là Chúa trời đất và là Cha của chúng ta.

1. Chúa trời đất. Trong bài đọc 1, Môi-sê công bố: “Trên trời cao cũng như dưới đất thấp, chính Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em. Anh em phải giữ các thánh chỉ và mệnh lệnh của Người để được hạnh phúc.” Trong bài Phúc Âm Chúa Giêsu khẳng định: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ.” Như thế Chúa là Chúa cả trời đất, Chúa của muôn loài. Chúa Cha như mây ở trên trời. Chúa Con nhập thể như nước dưới đất. Chúa Thánh Thần kết nối Cha-Con như hơi ẩm trong không khí. Cha, Con, Thánh Thần đều là Chúa như mây, nước, hơi ẩm đều là H2O. Nước như hình ảnh diễn tả Chúa đem sự sống cho vũ trụ này.

2. Cha chúng ta. Bài đọc 2, thánh Phaolô cho thấy: “Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên: “Áp-ba! Cha ơi!” Chúng ta là con cái Thiên Chúa.” Thật là hạnh phúc khi có Chúa trời đất là cha của mình, gần gũi tình Cha con gắn bó. Liên hệ tình nghĩa gia đình cha-mẹ-con là hình bóng liên hệ Chúa Ba Ngôi chan chứa yêu thương quấn quýt như lời ca: “Ba thương con vì con giống mẹ. Mẹ thương con vì con giống ba. Cả nhà ta cùng thương yêu nhau. Xa là nhớ gần nhau là là cười.” Hãy làm cho gia đình mình chiếu sáng hình ảnh Chúa Ba Ngôi chan chứa yêu thương gắn bó nên một.

Xin cho mỗi người, mỗi gia đình và đại gia đình nhân loại được sống an vui hạnh phúc trong trời đất đầy tình yêu Chúa Ba Ngôi. Yêu thương làm nên liên hệ tình nghĩa Chúa yêu con, con yêu Chúa, và mọi người yêu thương nhau như anh em cùng một mái nhà có Chúa là Cha. Amen.