NHỮNG GÌ CÒN LẠI
“Và Cha của con, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho con!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu tiết lộ cho chúng ta một sự thật khá an ủi! Rằng, Thiên Chúa thấu suốt hết mọi việc chúng ta làm; và mọi sự sẽ đi vào quên lãng ngoài ‘những gì còn lại’, những gì bạn và tôi đã làm cho Chúa và cho tha nhân!

Đó là những gì sẽ được ‘tính sổ!’. Mọi thứ khác, những gì phù phiếm, huyễn danh, những mong muốn được quý trọng, được yêu thương của chúng ta - ngày cuối cùng - sẽ biến tan như sương sớm dưới ánh mặt trời. Thử thách dành cho chúng ta thật rõ, bạn và tôi phải làm mọi việc trước mặt Chúa với ý ngay lành trong sạch tuyệt đối! Và Cha Trên Trời, “Đấng thấu suốt những gì kín đáo” - có thể không bao giờ được thế giới biết đến hoặc đánh giá cao - sẽ “trả lại” cho chúng ta tất cả trên thiên đàng!

Bài đọc Các Vua hôm nay nói đến ‘những gì còn lại’ của ngôn sứ Êlia. Thiên Chúa thấu suốt công nghiệp của ông. ‘Những gì còn lại’ Chúa cho Êlia thấy tận mắt là ‘sự kế thừa’ nơi người môn đệ trung thành Êlisa - một người trẻ có thần khí ‘gấp hai lần thầy’ - sẽ chứng tỏ ‘sự liên tục’ sứ mạng của thầy. Thánh Vịnh đáp ca là một lời khích lệ thật ý nghĩa không chỉ dành cho Êlisa nhưng cho cả bạn và tôi, “Hỡi mọi người cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào!”.

Trong bài thơ “Điều Đó Ở Giữa Chúa và Con!”, Mẹ Têrêxa viết: “Con người thường vô lý, phi logic; dù sao, con cứ tha thứ! Nếu con tử tế, mọi người có thể buộc tội con; dù sao, con cứ tử tế! Nếu con trung thực, mọi người có thể lừa dối con; dù sao, con cứ trung thực! Những gì con dành nhiều năm để xây dựng, ai đó có thể phá huỷ một sớm một chiều; dù sao, con cứ xây dựng! Nếu con thanh thản và hạnh phúc, người khác có thể ghen tị; dù sao, con cứ hạnh phúc! Điều tốt con làm hôm nay, ngày mai người ta sẽ quên; dù sao, con cứ làm! Hãy cho thế giới những gì tốt nhất con có, và điều đó có thể không bao giờ là đủ! Có rất nhiều cách để con cho thế giới điều tốt nhất. Tại sao? Bởi vì phân tích rốt ráo, cuối cùng, tất cả những điều này là ‘những gì còn lại’ giữa con và Chúa. Và dù sao, không bao giờ là giữa con và thế gian!”.

Anh Chị em,

“Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho con!”. Đến ba lần, Chúa Giêsu tuyên bố, những kẻ giả hình ‘biểu diễn’ trước người khác đã nhận được phần thưởng của họ! Ngày kia, mỗi người chúng ta sẽ trơ trọi một mình trước Chúa; số phận vĩnh viễn của chúng ta sẽ phụ thuộc vào kết quả của thời điểm đó. Chớ gì bạn và tôi không bẽ bàng cảm nhận sự ê chề của mình là tay trắng vì đã ngấm ngầm hành động để dành sự tán thưởng và vui lòng của người đời; thay vào đó, chúng ta đã thực hiện những việc tốt lành của mình để làm vui lòng Chúa, phục vụ tha nhân, khi tay trái không biết việc tay phải đang làm. Và kìa, Cha trên trời, sẽ trả lại cho bạn và tôi phần thưởng phúc kiến lớn lao sau khi Ngài đã kỹ càng tính sổ ‘những gì còn lại’ của mỗi người!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con lo lắng về những gì thế gian nghĩ về con. Dạy con biết cho thế giới điều tốt nhất và con không trắng tay, vì đó là ‘những gì còn lại’ giữa Chúa và con!”, Amen.

(Tgp. Huế)