LÒNG MẾN YÊU ĐỨC MẸ
LÀ HẠT GIỐNG ĐỨC TIN

Bài giảng thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ Núi Sam, ngày 8/12/2002

Sáng hôm nay, họ đạo Núi Sam rất hân hoan với một quang cảnh khác thường. Khác thường ở chỗ số người tới dự thánh lễ rất đông, gồm nhiều thành phần. Khác thường ở chỗ môi trường lễ và bầu khí lễ, tuy đơn sơ, nhưng đầy tâm tình của Đức Mẹ, âm thầm nâng tâm hồn mọi người lên với Chúa. Với lòng sốt sắng khác thường, chúng ta hôm nay qui tụ nơi đây, để mừng lễ Đức Mẹ Maria vô nhiễm, quan thầy họ đạo, đồng thời cũng để mừng kỷ niệm 90 năm nhà thờ họ đạo.

Để mừng lễ trọng này, tất nhiên chúng ta sẽ thực hiện một số việc bề ngoài cần thiết, như gặp gỡ, đọc kinh, tham dự nghi lễ. Nhưng chúng ta không dừng lại ở những việc đó. Chúng ta sẽ mừng lễ bằng việc đi vào nội tâm và bằng việc đi lên với Chúa. Đó là những việc quan trọng. Trong sâu thẳm nội tâm hướng về Chúa, chúng ta cảm tạ Chúa vì những ơn Chúa đã ban cho họ đạo Núi Sam này. Trong vô vàn ơn đã nhận, tôi để ý đến mấy ơn sau đây:

Ơn thứ nhất là ơn cộng đồng công giáo bé nhỏ chúng ta được góp phần vào sứ mạng thiêng liêng của cảnh núi bao la này.

Thực vậy, trên thế giới nói chung và tại Việt Nam ta nói riêng, cảnh núi thường là tiếng gọi của suy tư, của cầu nguyện, của thờ tự, của tu trì. Vẻ đẹp của núi tất nhiên là thiên nhiên hùng vĩ, nhưng cũng là sự hiện diện của các nơi thờ tự, các nơi hành hương, các nơi tu hành, các nơi tĩnh tâm. Văn hoá một nước mang một phần không nhỏ của hồn sông núi, nơi nuôi dưỡng những giá trị tâm linh, nơi gợi cảm hứng cho những suy tư về nhân sinh rất cao, rất sâu, rất huyền nhiệm. Núi Sam với những dãy núi trập trùng của Thất Sơn tại biên giới Việt - Miên cũng vậy. Vẻ đẹp ở đây là cảnh thiên nhiên và bầu khí tâm linh. Trong đó có phần là của họ đạo Núi Sam và của những họ đạo nhỏ bé chúng ta.

Ơn thứ hai kéo chú ý của tôi một cách đặc biệt, đó là họ đạo Núi Sam được sống an bình trong những liên đới tốt.

Thực vậy, ở đây có những liên đới tốt đẹp. Liên đới giữa đời và đạo. Liên đới giữa các tôn giáo khác nhau. Liên đới giữa người Việt và người các dân tộc khác nhau. Liên đới giữa nhà thờ và các chùa chiền xung quanh. Có sự thông cảm, có sự thương yêu, có sự nâng đỡ, có sự kính trọng. Tất cả đều do cái nhìn bao dung truyền thống đậm tinh thần từ bi của các tôn giáo trọng cái tâm. Có thể coi đó là một gia sản thiêng liêng rất lớn, rất quí, cần phải được bảo tồn trước những chuyển biến phức tạp của dòng lịch sử toàn cầu hoá.

Ơn thứ ba tôi muốn nhấn mạnh cách riêng, đó là sự phát triển của Tin Mừng tại vùng đất bao la này.

Thực vậy, 90 năm về trước, nhà thờ nhỏ bé này là nơi gieo một ít hạt giống Tin Mừng. Hạt giống Tin Mừng ban đầu rất cô đơn, rất âm thầm, rất yếu ớt. Nhưng dần dà, hạt giống đó đã mọc lên cây, cây lớn lên lại sinh ra cây, làm nên cụm cây, làm nên vườn cây, làm nên nhiều vùng cây rải rác. Cây Tin Mừng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng trải rộng ra đều khắp.

Vừa hoà nhập, vừa giữ gìn sức sống sống Tin Mừng trong chính mình. Sự phát triển đã được thực hiện trong những hoàn cảnh thuận tiện và cũng trong những hoàn cảnh không thuận tiện.

Theo nhận xét của tôi, sở dĩ Tin Mừng đã lan ra được như vậy, là nhờ lòng sùng kính Đức Mẹ được gieo rắc nơi đây. Có thể nói, nhà thờ Núi Sam này là nơi chứng kiến sự phát triển Tin Mừng một cách lạ lùng. Lòng yêu mến Đức Mẹ đúng là hạt giống Tin Mừng. Hôm nay, trong thánh lễ tạ ơn, với ý thức về những ơn Chúa ban, tôi xin được nhắn nhủ anh chị em chỉ một điều mà thôi . Đó là hãy siêng năng cầu nguyện. Khi nhìn về quá khứ, chúng ta hãy nhìn lên Đức Mẹ, mà cầu nguyện tạ ơn. Khi nhìn vào hiện tại, chúng ta hãy nhìn lên Đức Mẹ, mà cầu nguyện xin ơn. Khi nhìn tới tương lai, chúng ta hãy nhìn lên Đức Mẹ, mà cầu nguyện phó thác.

Đức Mẹ đã nâng đỡ họ đạo, đã nâng đỡ tùng gia đình, đã nâng đỡ từng người chúng ta. Mẹ nâng đỡ ta, dạy ta bước đi, theo đúng con đường tới hạnh phúc thực. Mẹ nâng đỡ ta, giúp ta vượt qua những thử thách, để luôn luôn bám vào một hy vọng bền vững. Xin anh chị em hãy bắt chước Đức Mẹ và cùng với Đức Mẹ mà cầu nguyện. Cầu nguyện kiên trì, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Cầu nguyện khiêm tốn, nhận mình bé nhỏ yếu đuối hèn mọn. Cầu nguyện tin tưởng, với ý muốn vâng phục thánh ý Chúa. Hãy coi sự cầu nguyện như lương thực.

Hãy coi sự cầu nguyện như hơi thở. Hãy coi sự cầu nguyện như tiếng gọi của tâm hồn khát khao gặp gỡ Chúa. Tôi xin cùng với anh chị em dâng phó họ đạo chúng ta cho Đức Mẹ. Đức Mẹ đang thương yêu chúng ta. Đức Mẹ đang cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta. Mẹ là hy vọng của chúng ta. Mẹ là niềmvui của chúng ta. Mẹ là nguồn sống của chúng ta. Amen.

GB. BÙI TUẦN