Mississauga, Ontario: Ðức Hồng Y Francis E. George của Giáo Phận Chicago đã nói với các bạn trẻ tham dự buổi học Giáo Lý Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, là Ngài vui mừng vì cơ hội để gặp họ.
Ðức Hồng Y cũng bày tỏ buổi gặp gỡ giới trẻ làm cho Ngài cảm thấy như mình đang là "Giám Mục cho các bạn trẻ không chỉ riêng cho chính giáo phận của Ngài, nhưng có các bạn trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới".

Ðức Hồng Y đã nói trong buổi hướng dẫn Giáo Lý vào ngày 24/7 tại Giáo Xứ Ðức Bà Airwaves tại Mississauga: "Tôi cảm tạ Thiên Chúa vì đức tin các bạn trẻ đã mang họ tới đây. Họ là những bạn trẻ nam nữ quảng đại".

Trong số những bạn trẻ tham dự đều nói tiếng Anh, ăn mặc, đeo huy hiệu đội nón đủ loại, có người khoác cả lá cờ Canada nữa. Ðức Hồng Y đã hướng dẫn với chủ đề: "Các con là muối đất" lấy theo chủ đề Ngày Quốc Tế Giới Trẻ "Các con là muối đất, các con là ánh sáng thế gian".

Ðức Hồng Y George cắt nghĩa, trong thời Chúa Giêsu, muối được dùng để ướp thịt và các thức ăn khác cho khỏi hư. Muối là mặt hàng giá trị vì không có muối thức ăn không giữ lâu được". Bất cứ lúc nào muối cũng có giá vì nó còn tăng thêm gia vị nữa".

"Khi chúng ta nghe Thiên Chúa nói với chúng ta 'Các con là muối đất' điều này có nghĩa là các bạn biến đổi thế giới, các bạn thêm hương vị cho thế giới".

Ðức Hồng Y nhắc nhở các bạn trẻ rằng biến đổi thế giới và trở nên thánh không phải là những điều ưa chuộng để làm.

"Khi con người hỏi 'Chúa Giêsu đã làm gì?'. Thế đấy, Ngài đã bị đóng đinh vì những việc Ngài làm".

Ðó là tại sao cần phải có can đảm để sống đức tin. "Ðời sống có nghĩa là làm cho bạn trở nên anh hùng. Nó đòi hỏi một nghĩa cử anh hùng và can đảm chắc chắn để sống theo phép rửa tội của các bạn.