Sống Tỉnh Thức 56

CẦU NGUYỆN ĐỂ ĐƯỢC ĐỨNG VỮNG

Cầu nguyện không chỉ là lời mời gọi của Chúa, mà là một Mệnh Lệnh, chính Đức Giêsu đã chỉ thị cho bạn và tôi: “Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.” (Lc 21, 36)

* Một phút hồi tâm:

1/ Thì giờ đã đến gần: Một ngày không lâu nữa, ngày Chúa đang đến với bạn và tôi, ma quỷ sẽ tranh thủ tối đa dùng tài lừa dối để lung lạc những linh hồn thiếu sự đề phòng, để giành chiến thắng.

2/ Phương cách của Xa-tan: Khi khám phá ra bị thất bại ở một điểm nào đó trong cá nhân, gia đình hay… Nó sẽ dùng chiến thuật mới hơn…phá hoại chúng ta. Các bạn phải bám chặt vào Lời Chúa.

3/ Thử rèn từng cá nhân: Xa-tan chuẩn bị mọi nỗ lực mạnh mẽ nhất cho cuộc xung đột lớn và cuối cùng này. Đức tin của bạn và tôi sẽ bị thử thách ghê gớm trước trước tình tiền, danh vọng, sắc đẹp…

4/ Qủy dữ luôn có mặt: Xa-tan có vô số qủy dữ, nó sẽ phân từng loại qủy đến mọi nơi. Tùy vị trí, tùy người, để tóm bắt lấy mọi Tín hữu nam hay nữ thiếu canh phòng, tỉnh thức để phải tuân phục nó.

5/ Thường xuyên canh phòng: “Mọi linh hồn hãy cảnh giác, thận trọng, thức canh”, để khỏi rơi vào những bẫy lưới tinh vi, mà bạn không hề biết, nếu không bạn sẽ trở thành nạn nhân của Xa-tan.

6/ Nguồn an ủi chắc chắn: Xa-tan lừa bạn: “Cầu nguyện với Chúa chỉ là vô ích”. Nó biết bạn cầu nguyện là rất cần, đễ giữ vững niềm tin theo Chúa, để có sức chống lại sự xảo trá và lừa dối của nó.

7/ Bước đi bằng sự cầu nguyện: Kẻ thù không thể nào thắng người cầu nguyện theo đức khiêm nhường của Chúa. Đó là bước đi bởi đức tin, với Lời Chúa dưới sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh liên tục. Ma quỷ sẽ tấn công mạnh mẽ các Giáo sĩ đang lãnh đạo trong Giáo hội, những chức sắc trong Hội Thánh, gia đình của họ và các gia đình Tín hữu. Chúng trà trộn vào, gia nhập vào các Cộng đoàn, nhằm lôi kéo, cám dỗ Tín hữu sa vào cạm bẫy, đặc biệt là phạm tội về mặt tình dục. Chỉ những ai chuyên tâm cầu nguyện với Lời Chúa và đặt mình ở dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh thì mới được đứng vững, an toàn, để chờ Chúa đến.

Phó tế: GB. Maria Nguyễn Định * johndvn@yahoo.com