Dân chúng tụ lại nghe Đức Kitô giảng dậy. Người ta kháo nhau về giáo lí của Người.

Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư Mc 1,22

Lời giảng của Ngài thu hút quần chúng vì:

Lời giảng dẫn vào đời sống nội tâm, nhận mình có tội, dẫn đến thống hối.

Lời giảng giúp người nghe biết tình thương Chúa bao la hơn tội lỗi.

Lời giảng dẫn đến sự sống mới trong Chúa.

Kinh ngạc

Đức Kitô còn làm cho người nghe kinh ngạc hơn nữa. Họ kháo với nhau. Ông ấy còn có cả quyền tha tội. Ông ta tha tội cho người phụ nữ đang khóc dưới chân ông.

‘Tội của chị đã được tha rồi’. Bấy giờ những người đồng bàn liền nghĩ bụng: ông này là ai mà lại tha được tội. Nhưng Đức Kitô nói với người phụ nữ. ‘Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an’ Mc7,50

Quyền ân xá

Không ai có quyền tha tội, ngoại trừ một mình Thiên Chúa. Khi Thiên Chúa tha tội Ngài ban ơn bình an cho cả thể xác lẫn tâm hồn. Đức Kitô nói với người phụ nữ: Chị hãy đi bình an. Một mình Thiên Chúa có quyền ban bình an cho cả xác lẫn hồn.

Toà án xã hội cởi trói cho thân xác; không thể cởi trói cho tâm hồn. Toà án xã hội tuyên án, kẻ này có tội, kẻ kia vô tội. Án phạt khắt khe tùy miền. Cùng hành động, nước này phạt, nước kia tha. Philatô tự nhận có quyền tha hay phạt khi ông nói với Đức Kitô.

Ông không biết rằng tôi có quyền tha và cũng có quyền đóng đinh ông vào thập giá sao?

Đức Giêsu đáp lại

Ngài không có quyền gì đối với tôi, nếu Trời chẳng ban cho ngài Gn 19,10


Thiên Chúa trao trách nhiệm cho con người. Họ có trách nhiệm trong quyền hạn được trao. Cha mẹ với con cái; thầy với trò; chính quyền với dân. Quyền xét xử là ơn Trời ban. Vì thế việc xét xử phải thuận ý và theo luật Trời. Đó là luật yêu thương. Ơn Trời ban nên phải xử dụng đúng, xét xử công minh, chính đại. Nếu không là đắc tội với Trời. Xét xử trái luật yêu thương là phạm luật. Xử trái luật yêu thương là xử bất công. Philatô biết đồng môn vận động bản án bất công cho Đức Kitô. Biết mình kém thế. Lại sợ mất chức, quyền. Ông rửa tay tuyên bố

Ta vô can trong vụ đổ máu người công chính, vô tội. Mt 27,24

Việc xét xử phải chí công, vô tư. Luật pháp phải bắt nguồn từ tình yêu Thiên Chúa. Luật pháp do phe nhóm qui định mong trục lợi. Bản án bất công, gây tang thương, đau khổ cho người khác chính kiến, khác quan điểm với phe nhóm. Hành động phi nhân trái phép công bằng.

Bản án thiếu bác ái, yêu thương, làm cho cả chánh án lẫn tội nhân bị lương tâm dằn vặt, cắn rứt ngày đêm. Chánh án bị lương tâm dày vò vì làm việc trái lương tâm, bất nhân. Tội nhân bị lương tâm cắn rứt vì tội trong nội tâm chưa được tha.

Khi Đức Kitô tuyên bố Ngài có quyền tha tội. Quyền này vượt khỏi giới hạn địa phương. Lời Ngài thứ tha mang lại sự sống cho cả thể xác lẫn tâm hồn. Lời Ngài tha thứ mang lại bình an nội tâm. Tạo sức sống mới. Mở ra một tương lai tươi sáng. Ban cho cái nhìn mới, đặt căn bản trên tình yêu và bác ái. Người phụ nữ vô danh khóc dưới chân Chúa cảm nghiệm được điều đó. Đời chị thay đổi. Nội tâm bình an. Chị tìm được cuộc sống mới. Chị tự nguyện dùng thuốc thơm xức chân Chúa, lấy tóc mình lau chân, vui lòng phục vụ thúc đẩy bởi lòng mến.

Cách tiếp đón

Có nhiều cách khác nhau đón tiếp Thiên Chúa vào trong tâm hồn con người. Phúc âm hôm nay liệt kê hai cách đón tiếp.

Cách thứ nhất là cách của chủ nhà, ông Simon.

Cách thứ hai là cách của người phụ nữ vô danh.

Cả hai cách Đức Kitô đều sẵn lòng đón nhận. Vấn đề xảy ra khi chủ nhà Simon so sánh, nghi ngờ về sự khôn ngoan của Thiên Chúa.

Nếu quả thật ông này là ngôn sứ thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào. Một người tội lỗi c.40

Đến lúc đó Đức Kitô lên tiếng cho biết, Simon ông đã sai. Ông đón Chúa vào nhà nhưng giữ thái độ xa cách, phân biệt chủ tớ. Ông không cho nước để thanh tẩy. Không hôn chào cũng chẳng xức dầu. Chị phụ nữ vô danh đón Đức Kitô với tất cả tấm lòng. Ngoài chai dầu thơm, giọt nước mắt vui mừng thống hối và nụ hôn chào đón Chúa, Chị không còn gì tốt hơn để cho. Chị không dám ngồi chung bàn, coi như ngang hàng khách, nhưng âm thầm ngồi dưới nền đất để phục vụ. Thái độ khiêm nhường hiếm có kia đã không được nhận ra; trái lại còn bị hiểu lầm. Simon nhìn vẻ bề ngoài phán đoán nên ông đã sai lầm. Đức Kitô nhìn thấu suốt tâm hồn. Ngài dẫn chứng bằng cử chỉ hành động bên ngoài của chị để nói lên tấm lòng thành. Nhờ thành tâm, chân tình yêu mến và chị nhận được ơn tha thứ và ơn bình an. Tình yêu thể hiện qua đức tin của người phụ nữ. Tin là Đức Kitô có quyền tha tội. Tin Ngài có quyền tha tội là tin Ngài là Chúa vì chỉ một mình Chúa mới có quyền tha tội.