UCANews, ngày 8 Tháng Mười 2010 - Các nhóm nhân quyền đã bắt đầu một chiến dịch vận động thả tự do cho nhà hoạt động dân chủ Trung Quốc vừa đoạt Giải Nobel Hòa bình - Lưu Hiểu Ba.

Ủy Ban Công Giáo Công Lý và Hòa Bình (JPC) đã nhận được sự tham gia của các nhóm khác trong một lá đơn yêu sách đòi trả tự do cho ông Lưu. Họ biểu tình bên ngoài văn phòng Hong Kong của Tùy viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc lúc 5:00 chiều, ngay thời điểm Giải Nobel Hòa Bình công bố người đạt giải tại Na Uy.

Nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc Lưu Hiểu Ba đã được trao Giải Nobel hòa bình về nỗ lực đấu tranh lâu dài và bất bạo động của mình cho nhân quyền cơ bản tại Trung Quốc.

"Việc trao giải thưởng hòa bình cho ông Lưu đã truyền cảm hứng cho những người đấu tranh cho dân chủ ở Trung Quốc", ông Patrick Poon - thư ký điều hành của Nhóm Luật Gia Hoạt Động Nhân Quyền cho Trung Quốc - trụ sở ở Hồng Kông nói.

Poon - một người Công giáo - tin tưởng rằng những bài viết ông Lưu về dân chủ và Hiến chương 08 sẽ được nhiều người đọc hơn nữa và sẽ cho phép nhiều người biết là chính phủ Trung Quốc đã đàn áp những chiến sĩ dân chủ hòa bình ra sao.

Những người biểu tình cũng bày tỏ sự phản đối của họ trước nỗ lực muốn gây áp lực lên ủy ban Nobel Na Uy của thứ trưởng ngoại giao Trung Cộng Fu Ying.

"Những việc làm của ông Lưu phù hợp với tinh thần của Giải Nobel Hòa bình và hành động của Fu là một sự xúc phạm đến nó", Poon nói thêm.

"Thật là bất hợp lý và vô lý của chính phủ Trung Quốc để hạn chế tự do ngôn luận", bà Or Yan-Yan - nhân viên dự án của JPC nói.

"Nó cũng cho thấy rằng Trung Quốc đã không bắt kịp với thế giới nhưng họ chỉ sử dụng sức mạnh kinh tế của mình để đàn áp những người khác", bà kết luận.