Đức Thánh Cha Benedict VI bình giải về Phúc Âm ngày Chúa Nhật

ROME, Chúa Nhật 6 tháng 5, 2012 (Le Monde vu de Rome) – Đức Thánh Cha Benedict VI đề nghị ba phương cách để kết hiệp với "Chúa Kitô" và để mang hóa trái dồi dào": cầu nguyện, tham dự các bí tích và làm việc bác ái.

Bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha Benedict VI đã bình giải Phúc Âm ngày Chúa Nhật 6 tháng 5, trước khi đọc Kinh Nữ Vương Thiên Đàng, khi ngài nói: "Các bạn thân mến, mỗi người chúng ta giống như một cành nho, chỉ có thể sống nếu mỗi ngày được tăng trưởng trong việc kết hiệp với Chúa Kitô qua kinh nguyện, trong việc chịu các phép bí tích, và trong việc bác ái. Ai yêu mến Chúa Giêsu, là cây nho thật thì sinh hoa trái của đức tin cho một mùa gặt thiêng liêng dồi dào.

Đức Thánh Cha Benedict VI đã kết luận phần bình giải bằng việc xin Đức Trinh Nữ Maria cầu bầu: "Chúng ta hãy cầu xin Mẹ Thiên Chúa để chúng ta được tháp chặt vào Chúa Giêsu, và để mỗi hành động của chúng ta có nơi ngài việc ngài khởi sự và hoàn tất."

Đức Thánh Cha khuyên bằng tiếng Pháp: "Ngay hôm nay, khi dùng thí dụ của cây nho, Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta phải tháp chặt vào Người để ở trong tình yêu Người và mang nhiều hoa trái."