Sáng thứ Hai 30 tháng 9 năm 2013, cha Federico Lombardi, trưởng phòng Báo Chí Tòa Thánh đã có cuộc họp báo trình bày về buổi họp đầu tiên của 8 vị Hồng Y được Đức Thánh Cha mời vào Ủy Ban Cố Vấn Cải Tổ Giáo Triều Rôma và Quản Trị Giáo Hội.

Cha Federico Lombardi, đã lặp lại với các ký giả một thông báo trước đó là Ủy Ban được thành lập để tư vấn cho Đức Thánh Cha chứ không có thẩm quyền quyết định, và các vị Hồng Y trong Ủy Ban phải tuân theo những tiêu chí bảo mật. Do đó, các ký giả không nên đặt ra những câu hỏi liên quan đến nội dung các cuộc tham vấn.

Cha Federico Lombardi cho biết về những việc chuẩn bị và thời biểu của các cuộc họp.. Trong các ngày từ 1 tháng 10 đến 3 tháng 10, các vị sẽ gặp gỡ Đức Thánh Cha tại Vatican. Theo dự trù vào ngày 04 Tháng 10, các vị Hồng Y sẽ cùng đi với Đức Giáo Hoàng Phanxicô đến thăm linh địa Assisi.