Đại hội của cộng đồng Taizé tại Strasbourg (Pháp) và Ortenau (Đức)

ROME, 27 tháng 12, 2013 (Zenit.org) - Đức Thánh Cha Phanxicô tuyên bố với hàng vạn giới trẻ thuộc hai cộng đồng Taizé ở Strasbourg (Pháp) và Ortenau, Bade (Đức) tụ tập trong đại hội từ ngày mai thứ bẩy 28 tháng 12, 2013 đến ngày thứ tư 1 tháng 1, 2014: "Âu Châu vẫn còn đang trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, và cần có sự tham gia, đức tin và lòng can đảm của các bạn.”

Đức Thánh Cha nói ngài rất trông đợi nơi giới trẻ sẽ giúp đỡ cho việc kiến tạo hòa bình và hòa giải trên toàn địa lục này: "Tôi mong đợi nơi tất cả các bạn qua đức tin và nhân chứng, tinh thần hòa bình và hòa giải của Phúc Âm của các bạn sẽ chiếu sáng giữa những người đương thời với các bạn."

Ngài khuyến khích lòng ao ước của họ cho việc kết hiệp các Kitô hữu: “Các bạn tụ tập với nhau để “tìm kiếm sự hiệp thông hiển nhiên của tất cả những ai yêu mến Đức Kitô."

Và ngài chúc lành cho giới trẻ, cho ban tổ chức tại vùng tiền phong này: “Tôi ban phép lành tận đáy lòng cho các bạn trẻ tham dự viên, cho các thầy Taizé, cũng như các cha xứ và tất cả mọi người đón tiếp quý vị tại Alsace và Ortenau."

Điện văn của Đức Thánh Cha Phanxicô

Các bạn trẻ thân mến,

Thành Rôma hân hoan ghi nhớ đại hội Âu Châu năm ngoái của các bạn và nhất là kinh cầu của hàng vạn người trong các bạn đã cùng với Đức Thánh Cha Benedictô XVI tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha Phanxicô cảm nhận sự gần gũi với các bạn hiện nay đang tụ tập tại Strasbourg và trong các thành phố và thôn làng tại Alsace và Ortenau: một miền đất bị xâu xé bới các cuộc chiến đã gây niên bao nhiêu thương vong, nhưng cũng là một miền đất mang một niềm hy vọng to lớn, niềm hy vọng xây dựng một gia đình Âu Châu. Đại hội được tổ chức song song tại hai quốc gia, mang một dấu chỉ. Âu Châu đã và đang trải qua những giai đoạn khó khăn, và cần đến sự tham gia, đức tin và lòng can đảm của các bạn.

Các bạn tụ tập để “tìm kiếm sự hiệp thông hiển hiện của tất cả những ai yêu mến Đức Kitô.” Đây là dự án được ấn định cho các cuộc gặp gỡ của cộng đồng Taizé trong suốt năm 2014. Các bạn ý thức là sự chia rẽ giữa các Kitô hữu là một trở ngại lớn lao cho việc thực hiện sứ mệnh được trao phó cho Giáo Hội và cần làm sao để cho “sự đáng tin tưởng của sứ điệp Kitô sẽ mạnh mẽ hơn nếu các Kitô hữu có thể vượt thắng được sự phân hóa.” (Tông Huấn Evangelii gaudium, số 244). Đức Thánh Cha chia xẻ với các bạn niềm tin là chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau rất nhiều, vì những thực tại liên kết chúng ta vẫn còn rất nhiều.

Đức Thánh Cha mong đợi nơi các bạn là làm sao qua đức tin và nhân chứng của các bạn, tinh thần hòa bình và hòa giải của Phúc Âm sẽ chiếu sáng giữa những người đương thời với các bạn. Cha ban phép lành tận đáy lòng cho các bạn trẻ tham dự viên, cho các thầy Taizé, cũng như các cha xứ và tất cả mọi người đón tiếp quý vị tại Alsace và Ortenau.