Kẻ nào không biết đối thoại là không biết vâng theo thánh ý Chúa và luôn làm theo ý riêng của mình khi họ rao giảng về Thiên Chúa. Vâng theo thánh ý Chúa là can đảm thay đổi đi theo một nẻo đường khác.
Trong bài đọc một trích ra từ Sứ Đồ Công Vụ của các Thánh Tông Đồ, khi các thầy cả tư tế và các vị lãnh đạo Do thái ra lệnh cho các môn đệ của Chúa Giêsu không được rao giảng Tin Mừng cho dân chúng, họ đã phẫn nộ và giận dữ “vì họ ganh tức” các phép lạ mà các môn đệ Chúa đã làm trước dân chúng và dân chúng đã đi theo các ngài và số người đi theo càng ngày càng đông.
Họ đã bỏ tù các môn đệ của Chúa Giêsu, nhưng nửa đêm các thiên thần đã giải thoát các ngài và các ngài lại tiếp tục đi rao giảng Tin Mừng” . Bị bắt lại và bị hạch hỏi, thánh Phêrô đã trả lời những đe dọa của vị thượng tế rằng :”Phải vâng lời Thiên Chúa trước khi vâng lời con người”. Các thầy cả không am hiểu điều này mặc dù đã học lịch sử dân tộc, họ cũng đã học các lời tiên tri, họ cũng đã học các điều luật, họ cũng đã hiểu biết về thần học của dân tộc Israen, sự mặc khải của Thiên Chúa, họ thông biết rất nhiều, nhưng họ lại không biết về Ơn Cứu Độ của Thiên Chúa”.
“Nhưng tại sao lại có sự cứng lòng như thế ?” Đức Thánh Cha giải thích và thêm vào : người ta có thể tự hỏi tiến trình của sự cứng đầu này, một sự cứng đầu toàn diện, từ trí óc đến tâm tình ? Đức Giáo Hoàng đưa ra một phương thức trả lời : lịch sử của việc cứng đầu này, và ngài quả quyết là tại vì tánh chấp nê, co rút lại , khép kín và thiếu sự đối thọai”. Những kẻ đó không biết nói chuyện, không biết đối thoại với Chúa, vì họ cũng không biết cầu nguyện và lắng nghe lời Chúa và cuối cùng là không biết đối thoại với người khác .
Họ giải thích luật lệ là chỉ muốn cho luật lệ được rỏ ràng hơn, nhưng họ không chú ý đến các dấu chỉ của Thiên Chúa qua những biến cố lịch sử, họ trở nên khó hiểu đối với dân chúng. Họ luôn luôn khép kín”. Đức Thánh Cha nói . Họ luôn thiếu sự đối thoại, lòng luôn khép kín, và như vậy là họ thiếu sự vâng lời đối với Thiên Chúa”. Đó chính là thảm kịch của các tiến sĩ luật người Do Thái, các nhà thần học này của dân Chúa : là những người chẳng hề biết lắng nghe, chẳng hề biết đối thoại. Đối thoại với Thiên Chúa và với anh em của mình”.
Và dấu hiệu của người “không biết đối thoại” là người không biết mở lòng ra để nghe tiếng Chúa, Đức Giáo Hoàng quả quyết, đó là “sự giận dữ” và muốn làm im tiếng của những người đi rao truyền các điều mới mẽ về Chúa: là Đức Giêsu đã sống lại. Đó là lý lẽ duy nhất của họ.
Hành trình này thật ià chua xót. Chính họ là những người đã trả tiền cho những kẻ đến canh gác Mộ Chúa và họ đã phao tin là các môn đệ Chúa đã đến trộm xác Chúa, họ đã làm như vậy vì họ không mở lòng ra với tiếng gọi của Chúa”. Và Đức Thánh Cha kết thúc Thánh lễ kêu gọi các nhà thần học đang dạy dỗ dân Chúa, đừng khép kín mà tìm cách đối thoại và cầu xin Chúa hòng thay đổi thái độ và đừng cố chấp nữa .{ Nguồn tin:News.va}