Bầu Cử Tân Ban Thường Vụ CĐCGVN TGP Sydney Nhiệm Kỳ 2015 – 2018

Tối thứ Sáu 26/06/2015 tất cả các anh chị em Tân Hội Đồng Mục Vụ trong Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Sydney nhiệm kỳ 2015 – 2018 đã đến hội trường nhà thờ St. Luke thuộc Giáo Đoàn Revesby tham dự cuộc bầu cử Tân Ban Thường Vụ Cộng Đồng nhiệm kỳ 2015 – 2018.

Xem Hình

Trước khi bầu cử Cha Tuyên úy Trưởng Dương Thanh Liêm ngỏ lời chào mừng tất cả anh chị em Tân Hội Đồng Mục Vụ TGP Sydney nhiệm kỳ 2015 – 2018 và nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả các anh chị em. Kế tiếp ông Nguyễn Văn Thanh Đặc Trách Ban Bầu Cử ngỏ lời cám ơn các anh chị em trong các Giáo Đoàn đã sốt sắng bận rộn trong kỳ bầu cử suốt nguyên tháng nay và ông giới thiệu thành phần ban tổ chức bầu cử gồm:

Cha Tuyên úy Trưởng Dương Thanh Liêm Tuyên úy Đặc trách Bầu Cử

Ông Nguyễn Văn Thanh Trưởng Ban Bầu Cử

Ban Giám Sát Bầu Cử: Cha Paul Văn Chi

Ban Hành Chánh: Cha FX. Nguyễn Văn Tuyết và Sơ Vũ Lành Hải

Các Thành Viên: Ông Cao Hương, ông Trần Cao Thượng, ông Lê Tinh Quang, Bà Trịnh Thị Hòa, Bà Nguyễn Thị Kim Nhẫn, ông Nguyễn Văn Khải, Bà Nguyễn Thúy Màu, ông Hoàng Minh Hùng, Cô Hà Kim Ly và anh Nguyễn Đỗ Bảo Khang

Cuộc Bầu Cử có 2 phần, phần thứ nhất là Bầu Chủ Tịch Cộng Đồng, sau đó là Bầu Ban Chấp Hành của Ban Thường Vụ. Ông Nguyễn Văn Thanh mời Sơ Miriam Vũ Lành Hải tuyên đọc điều lệ Bầu Cử Cộng Đồng trong Quy Chế của CĐCGVN TGP Sydney, được Đức Hồng Y Clancy phê chuẩn ngày 31.8.1988, và mọi người cùng Bầu Cử những thành viên mình tín nhiệm. Tổng cộng 102 thành viên trong Cộng Đồng tham dự

Sau thủ tục bầu cử nhiều lần, Tân Hội Đồng Mục Vụ nhiệm kỳ 2015-2018 đã bỏ phiếu tín nhiệm anh Andrew Trần Anh Vũ trong chức vụ Chủ tịch Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney Nhiệm Kỳ 2015-2018. Anh xin cố gắng hy sinh tiếp tục với sứ vụ mà mọi người đã chọn anh phục vụ cho Cộng Đồng.

Sau giờ giải lao là phần bầu Ban Chấp Hành của Ban Thường Vụ gồm:

Chủ tịch: Anh Trần Anh Vũ

Phó Chủ tịch Nội Vụ: ông Phạm Văn Khang

Phó Chủ tịch Ngoại Vụ: anh Nguyễn Ngọc Khiêm

Phó Chủ tịch Kế Hoạch: anh Trần Hồng Phước

Tổng Thư Ký: anh Vũ Nhuận

Tổng Thủ Quỹ: anh Nguyễn Thành Thái

Trong giờ Chầu Thánh Thể kết thúc buổi Bầu Cử Tân Ban Thường Vụ Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney do Cha Văn Chi chủ sự và mọi người cùng quỳ trước Thánh Thể Chúa Kitô cầu nguyện xin Thánh Thể Chúa chúc lành cho Cộng Đồng và Tân Hội Đồng Mục Vụ nhiêm kỳ 2015 –2018. Phiên họp Bầu cử Tân Ban Thường Vụ kết thúc lúc 10pm.

Diệp Hải Dung