"Tất cả đều quì xuống và oà lên khóc vì vui", Sơ Ida Lagonegro cho biết khi mô tả những thợ may cuả xưởng mà Sơ đã điều hành 48 năm qua, khi họ được nhìn thấy Đức Giáo Hoàng mặc chiếc aó lễ mà họ đã khâu vá với chính bàn tay cuả họ.

Là một nữ tu dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội đến từ Pavoda, Bắc Ý, Sơ Ida giúp đỡ các phụ nữ trong khu ổ chuột Kangemi bằng cách điều hành một xưởng thợ có tên là 'the Worker Women’s Project,'( Chương trình phụ nữ lao động).

Xưởng may hiện đang có 6 thợ chính và 24 thợ may. Nhờ công việc cuả Chương Trình, và với sự giúp đỡ tinh thần cuả các linh mục dòng Tên đang cai quản giáo xứ Thánh Giuse Thợ ở bên cạnh, nhiều phụ nữ đã có thể xây dựng lại tương lai cuả họ và lánh xa đường dây mại dâm.

Khu ổ chuột Kangemi nôn nóng mong đợi sự thăm viếng cuả ĐTC, "Trong từng túp lều một của khu ổ chuột, đã có một sự phấn khích và nhiệt tình mà tôi chưa từng thấy trong 48 năm qua", Sơ Ida nói thêm.

Theo tin cuả tờ báo Kenya's Standard, cũng nhờ chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, các đơn đặt hàng đã tới tấp gởi đến xuởng may: 2.000 dây stola, 70 áo lễ và 370 áo trắng.