Tòa Thánh Vatican bị thâm thủng ngân sách năm 2003

VATICAN 07/07/04- Ngân sách Tòa Thánh Vatican năm 2003 bị thiếu hụt 9,569,456 đồng Euros tương đương với 11,853206 Mỹ kim. Năm nay mức độ thâm thủng ít hơn năm ngoái là 29%.

Ngân sách của quốc gia Vatican cũng bi thiếu hụt 8,820,678 Euros tương đương với 10,925,733 Mỹ kim. Mức độ thâm thủng năm nay ít hơn năm ngoái là 45%.

Ngày hôm nay, Thứ Năm 8 tháng 7, đức Hồng Y Sergio Sebastiani, Bộ Trưởng Bộ Tài Chánh sẽ có cuộc họp báo trình bày chi tiết về bản báo cáo tài chánh hàng năm. Tình hình chi thu năm 2003 của Toà Thánh như sau:

Thu vào 203,659,498 Euros tương đương với 252,262, 837.Mỹ kim.

Chi tiêu 213,228,954 Euros tương đương với 264,116,044. Mỹ kim.

Thiếu hụt năm 2003 : 9,569,456 Euros

Thiếu hụt năm 2002: 13,500,000 Euros.

Tiền chi của Tòa Thánh Vatican bao gồm tiền lương của 2,674 người làm việc tại Giáo Triều Roma trong đó có 755 giáo sĩ, 344 tu sĩ, 1,575 thường dân.

Ngoài ra Tòa Thánh còn phải trả lương hưu bổng cho hơn 1000 người đã về hưu.

Ngân sách của quốc gia Vatican cũng cho thấy mức thâm thủng năm nay ít hơn so với năm ngoái.

Mức thâm thủng năm 2002 là 16,048,508 Euros.

Mức thâm thủng năm 2003 là 8,820,678 Euros.

Mục chi phí nặng nhất mà quốc gia Vatican phải tiêu là đài phát thanh Vatican. Đài cần cải tiến kỹ thuật vì đó là phương tiện hữu hiệu nhất trong việc rao giảng tin mừng tới các quốc gia bị giới hạn việc truyền giáo.

Bản báo cáo của Tòa Thánh cũng cho biết tiền đóng góp của giáo dân cho Giáo Hội qua quỹ "Đồng Xu Thánh Phêrô" năm 2003 đã tăng hơn năm 2002 là 5%. Tiền các người Công Giáo trên toàn thế giới đóng góp cho công tác bác ái của Đức Giáo Hoàng năm 2003 thu được 55,842,854 Euros tương đương với 69,169,751. Mỹ Kim. Tòa Thánh cho biết tiền giúp các công tác bác ái năm qua gia tăng khá cao vì trên thế giới có nhiều vụ xung đột.