RIYADH 17/07/04 - Bộ Giáo Dục nước Saudi vừa cho phát hành sách giáo khoa trong đó dậy học sinh phải khinh bỉ Kitô Giáo, Do Thái Giáo.

Sau khi có những lời chỉ trích của các nước Tây Phương về nội dung giáo dục ở Saudi coi tây phương là qủy dữ thì Bộ Giáo Dục Saudi cho duyệt xét lại sách giáo khoa nhằm gạt bỏ đi những quan điểm quá khích. Tuy nhiên, một bài học trong sách giáo khoa mới này dành cho học sinh 6 tuổi viết như sau: "Ngoài Hồi Giáo ra, tất cả các tôn giáo khác đều là ngụy giáo". Sách cũng chú thích thầy giáo phải bảo đảm chắc chắn giải thích về điểm này.

Trong khi đó, viện nghiên cứu của một nhóm người Saudi có trụ sở đặt tại Washington, có khuynh hướng cải cách lên tiếng cho rằng quyển sách này chủ trương độc thần là trái với kinh Koran.

Dựa trên một câu thơ trong kinh Koran, sách giáo khoa nói trên của Saudi cho thấy Do Thái Giáo và Kitô Giáo đều là ngụy giáo.

Vương quốc Saudi sở dĩ cho duyệt lại sách giáo khoa vì 15 tên trong số các tên khủng bố dùng máy bay đâm vào các tòa nhà ở Hoa Kỳ trong vụ khủng bố ngày 11 tháng 9, đều là những người có quốc tịch hay đã được giáo dục ở Saudi.

Sách giáo khoa đã thúc giục giới trẻ không được kết bạn với người Kitô Giáo hay Do Thái Giáo. Sách viết như sau: "Ganh đua với những kẻ vô đạo đưa đến việc thương yêu họ, vinh danh họ, nâng họ lên cấp bậc cao hơn dưới con mắt của người Hồi Giáo. Tất cả những điều đó đều phải cấm chỉ"

Năm ngoái ông Bộ Trưởng Ngoại Giao của Saudi là Hoàng Thân Saud al- Faisal tuyên bố "Trong trường ở Saudi không có chỗ cho những suy nghĩ hận thù, bất khoan dung, hay chống lại tây phương". Giới chức của Saudi nói có 2 chương trình thí điểm để khai triển điều dậy dỗ này. Nhưng viện nghiên cứu nói trên ở Washington cho biết không có bằng cớ nào cho thấy chương trình thí điểm đã được đem ra áp dụng. Viện này cũng nói cuốn sách giáo khoa mới xuất bản cũng chỉ do một tác giả viết và có cùng ý tưởng như sách cũ, nhưng bằng thứ ngôn ngữ khác.

Tác giả sách về học trình tôn giáo là Shiek Saleh al-Fawazan, được coi là người rất quá khích. Ông chủ trương duy trì chế độ nô lệ và tin rằng bầu cử tự do là trái với Hồi Giáo.