NAM CALI - Hôm Chúa Nhật 18/12/2016 trong Thánh Lễ vào lúc 1:30 chiều tại nhà thờ Holy Spirit, Fountain Valley do đức ông Phạm quốc Tuấn chủ tế đã diễn ra nghi thức Trình diện Tân Ban Thường Vụ nhiệm kỳ (2016 – 2020) của Liên Đoàn Công Giáo VN Miền Tây Nam Hoa Kỳ như sau:

Chủ Tịch: ĐÔ. Phạm Quốc Tuấn
Phó Chủ Tịch Nội Vụ: Lm. Trần Công Nghị
Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ: Ls. Nguyễn Đình Khương
Tổng Thư Ký: Lm. Trần Cao Thượng.

Hình ảnh

Đồng thời Đức ông Tân Chủ tịch cũng cám ơn Linh mục nguyên chủ tịch mới mãnh nhiệm là Cha Micae Mai Khải-Hoàn và Linhg mục Tổng Thư Ký: Cha Thái quốc Bảo cùng các thành viên Ban thường vũ mới mãnh nhiệm.