Đức Hồng Y Timothy Dolan của New York sẽ là một trong sáu giới chức tôn giáo Hoa Kỳ được mời đọc lời cầu nguyện trong buổi lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump vào ngày 20 tháng Giêng năm 2017

Đức Hồng Y tuyên bố "Tôi lấy làm vinh dự được yêu cầu đọc lời nguyện trong lễ nhậm chức tổng thống sắp tới, và tôi xin Thiên Chúa toàn năng hướng dẫn tân Tổng Thống và tiếp tục ban phước lành cho quốc gia vĩ đại này"

Các nhà lãnh đạo tôn giáo khác cùng tham dự buổi lễ tuyên thệ nhân chức cúa ông Donald Trump là Mục Sư. Franklin Graham, Giáo Sĩ Do Thái Giáo Marvin Hier, Mục Sư. Wayne Jackson, Mục sư Samuel Rodriguez, và nhà Truyền Giáo Phúc Âm Paula White

Tưởng cũng nên nhắc lại trong chiến dịch tranh cử của ông Trump, Đức Hồng Y Dolan công khai chỉ trích ông này về lập trường di dân.

Nguyễn Long Thao