WESTMINSTER, NAM CALI - Tân Ban Thường Vụ của Hội Đồng Liên Tôn (HĐLT) Việt Nam tại Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2017-2019 chính thức ra mắt cộng đồng trong buổi họp báo diễn ra vào lúc 2 giờ chiều, Thứ Bảy, 14 Tháng Giêng, tại Thánh Đường Little Saigon thuộc thành phố Westminster.

Chủ tịch HĐLT nhiệm kỳ mới là Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng (Tin Lành). Phó chủ tịch nội vụ là Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng (Cao Đài). Phó chủ tịch ngoại vụ do Linh Mục Trần Công Nghị (Công Giáo) đảm nhiệm. Thư ký HĐLT là Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu (PGHH). Giáo Sĩ Mai Biên (Chính thống giáo ) đảm trách vai trò thủ quỹ. Ông Nguyễn Khanh (Công Giáo) giữ nhiệm vụ Ủy viên giao tế.

Bên cạnh đó, Tân Ban Thường Vụ của HĐLT còn có các thành viên, gồm: Hòa Thượng Thích Minh Nguyện (Phật giáo), Linh Mục Trần Văn Kiểm, Chánh trị sự Nguyễn Văn Lợi (Cao Đài), Mục Sư Lê Minh (Tin Lành), Linh Mục Trần Quang Lộc (Công Giáo), ông Trang Văn Mến (PGHH), Hòa Thượng Thích Chân Thành (Phật Giáo) và Chánh Trị Sự Ngô Thành Thảo (Cao Đài).

HĐLT Việt Nam tại Hoa Kỳ được thành lập vào năm 1993, là một tổ chức bao gồm các lãnh đạo tinh thần của các tôn giáo gồm có: Cao Đài, Chính Thống Giáo, Công Giáo, Phật Giáo, Phật Giáo Hòa Hảo và Tin Lành. Các tôn giáo luân phiên nhau đảm nhiệm chức vụ chủ tịch của HĐLT và mỗi nhiệm kỳ là hai năm.

Trong cuộc họp báo sau khi giới thiệu Tân Ban Thường Vụ, Hội Đồng Liên Tôn đã ra một Bản Quyết Nghị về tình hình tôn giáo tại Việt Nam (xem ở dưới). Hội đồng cũng trả lời một số những câu hỏi của giới truyền thông báo chí, liên quan tới các sinh họat tương lai của Hội đồng và đường hướng nhập cuộc và thái độ chính trị của Hội đồng. Hội đồng cho biết sẽ cố gắng tham gia các sinh họat chung có tính cách mang lại sự đòan kết và tình liên đới của Cộng đồng người Việt hải ngọai, nhất là tại vùng Nam Cali. Chính thế thế mà thành viên Hội đồng Liên tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ mới có thêm nhiều nhân sự.

Hội đồng cũng nhấn mạnh tới yếu tố gìn giữ văn hóa và truyền thống dân tộc, đối thọai liên tôn trong tinh thần tương kính và hòa đồng, đồng hành với Cộng đồng người Việt Nam tại Hoa kỳ trong sứ mệnh tranh đấu cho nhân quyền, tự do tôn giáo, công lý và hòa bình cho đồng bào tại Việt Nam.

Sau khi, ra mắt Tân Ban thường vụ, mục sư Chủ tịch Nguyễn Xuân Hồng đã nói lời cảm tạ Ban Thường Vụ vửa mãn nhiệm và đọc bài diễn từ> nói nên quan điểm và ừoơng hướng của Ban Tân Thường Vụ nhiệm kỳ này.

Sau đây là Bản Quyết Nghị về tình hình tôn giáo tại Việt Nam:

QUYẾT NGHỊ CỦA HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM TẠI HOA KỲ VỀ TỰ DO TÔN GIÁO TẠI VIỆT NAM

Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ gồm đại diện của các tôn giáo: Cao Đài, Chính Thống Giáo, Công Giáo, Phật Giáo, Phật Giáo Hoà Hảo và Tin Lành. Trong Đại Hội thường niên của Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ vào ngày 14 tháng 1 năm 2017 tại Thánh Đường Little Saigon, 10321 Bolsa Ave, Westminster, California, đồng: NHẬN ĐỊNH

Từ khi nắm giữ quyền hành ở miền Bắc Việt Nam vào năm 1945 cho tới khi chiếm đoạt toàn thể đất nước Việt Nam vào năm 1975 và trong những năm sau đó, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã tìm cách ngăn chặn và kiểm soát tất cả các tôn giáo trong nước. Cụ thể, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã và đang tiếp tục thi hành những biện pháp đàn áp tôn giáo một cách tinh vi như đã được đại diện các tôn giáo trình bày trong đại hội thường niên.

Một số điểm chính như sau:

1. Bắt, giam cầm, thủ tiêu các hàng lãnh đạo, giáo phẩm, tu sĩ, tín đồ có uy tín, có ảnh hưởng.
2. Cấm đoán, hạn chế việc tuyển bổ, đào tạo tu sĩ.
3. Hạn chế việc di chuyển, sinh hoạt của các giáo sĩ, tu sĩ.
4. Tịch thu các cơ sở thờ phượng, trường học, bệnh viện, các cơ sở xã hội.
5. Hạn chế tối đa các sinh hoạt tôn giáo như thờ tự, lễ nghi, phổ biến tài liệu, sách báo tôn giáo.
6. Giải tán, giới hạn việc hội họp sinh hoạt của các hội đoàn tôn giáo.
7. Ngăn cấm, hạn chế việc liên lạc với các giáo quyền ở ngoài nước.
8. Lũng đoạn hàng ngũ các Giáo Hội bằng cách thành lập các Giáo Hội quốc doanh, Giáo Hội độc lập, hoặc cho người xâm nhập vào các tổ chức Giáo Hội để thu thập tin tức, phá hoại.
9. Âm mưu phân hóa giữa các Giáo Hội với nhau. 10. Nhục mạ, phỉ báng các tôn giáo bằng các phương tiện truyền thông, sách báo, chiến dịch rỉ tai v.v. để giảm thiểu uy tín của các tôn giáo.

Trước việc đàn áp tôn giáo trắng trợn đó của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, chúng tôi đồng thanh quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

1. Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải trả tự do cho tất cả những tu sĩ, tín đồ của các tôn giáo đang bị cầm giữ hoặc cô lập. 2. Hoàn trả ngay cho các tôn giáo những tài sản họ đã cưỡng chiếm một cách bất hợp pháp. 3. Tôn trọng tuyệt đối quyền căn bản và tối thiểu của các tôn giáo trong việc hành giáo và truyền giáo, trong việc huấn luyện, tuyển bổ, thuyên chuyển các tu sĩ của các tôn giáo mà không phải chịu một sự kiểm soát nào của nhà cầm quyền. 4. Giải tán các tổ chức tôn giáo quốc doanh đang tìm cách thao túng và phá hoại các tôn giáo. 5. Hủy bỏ các đạo luật, nghị định nhằm hạn chế các sinh hoạt tôn giáo.
Chúng tôi kêu gọi TỔNG THỐNG VÀ QUỐC HỘI HOA KỲ, TỔ CHỨC LIÊN HIỆP QUỐC, và QUỐC HỘI LIÊN HIỆP ÂU CHÂU VÀ CÁC QUỐC GIA TỰ DO KHÁC TRÊN THẾ GIỚI: 1. Can thiệp trực tiếp với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, buộc họ phải ngưng tất cả các chính sách và việc đàn áp, kỳ thị tôn giáo. 2. Mở các cuộc điều tra tại chỗ về những vụ vi phạm tự do tôn giáo trầm trọng đang diễn ra tại Việt Nam. 3. Yêu cầu Quốc Hội và Chính Phủ Hoa Kỳ: Cứu xét việc tái xếp loại Việt Nam vào những “Quốc Gia Đặc Biệt Cần Quan Tâm” vì những vi phạm tự do tôn giáo trầm trọng gần đây. 4. Áp dụng những biện pháp chế tài mạnh mẽ và hữu hiệu về kinh tế và viện trợ trước những sự vi phạm về quyền tự do tôn giáo của người dân.

Làm tại Westminster – California, ngày 14 tháng 1 năm 2017

Thành Viên Hội đồng Liên tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ đồng ký tên.

Giáo Hội Cao Đài: - Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng - Chánh Trị Sự Nguyễn Văn Lợi.
Công Giáo: - Linh Mục Trần Công Nghị, - Linh Mục Trần Văn Kiểm, - Linh Mục Trần Quang Lộc.
Giáo Hội Phật Giáo: - Hòa Thượng Thích Minh Nguyện - Hòa Thượng Thích Chân Thành
Giáo Hội Phật Giáo Hoà Hảo: - Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu - Đồng Đạo Trang Văn Mến
Giáo Hội Tin Lành: - Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng - Mục Sư Lê Minh.
Chính Thống Giáo: - Giáo Sĩ Mai Biên.