Dưới ánh sáng của chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Ai Cập, Đức Tổng Giám Mục Anba Angaelos, là giáo chủ Chính Thống Coptic ở Anh, cho biết ngài hy vọng Đại Học al-Azhar sẽ xem xét lại các sách giáo khoa tôn giáo đang được sử dụng trong trường đại học này và mạng lưới các trường học Hồi Giáo tại Ai Cập.

“Một số những sách giáo khoa này đã được sử dụng, hoặc lạm dụng, bởi các nhóm cực đoan, và cần phải có một tổ chức Hồi giáo đáng tin cậy giải thích lại những điều này một cách khác. Đó là một công việc thực sự chỉ có al-Azhar mới có thể làm.”

Ngay trước chuyến tông du của Đức Thánh Cha, một số chính trị gia Hồi Giáo Ai Cập cũng đã cáo buộc rằng nhà trường dung túng cho chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo.

Hội đồng Tối cao Al Azhar - được coi là tổ chức hàng đầu của thế giới Hồi giáo Sunni về tư tưởng Hồi Giáo - đã đưa ra một tuyên bố phủ nhận cáo buộc là nhà trường dung túng cho việc quảng bá tư tưởng thánh chiến Hồi giáo và nói rằng bạo lực là trái với tinh thần Hồi giáo. Hội đồng đã tuyên bố rằng “Luật Sharia cấm tất cả mọi hình thức tấn công chống lại con người, bất kể tôn giáo và niềm tin của họ.”