Cộng Đoàn Phục Sinh, San Gabriel, CA Tiến Dâng Hoa Lên Đức Mẹ ngày 14 tháng 5 năm 2017.

Ngày 14 tháng 5 vừa qua, Giáo dân Cộng đoàn Phục Sinh thuộc Giáo xứ San Gabriel Mission, Giáo phận Los Angeles, California, đã cung nghinh kiệu Đức Mẹ trong tháng hoa, và cũng nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Trước khi bắt đầu Thánh lễ, đoàn vũ gồm các ban ngành và các em trong lớp Thêm Sức trong cộng đoàn với trang phục trắng và đỏ đã trình diễn vũ khúc tiến hoa, dâng kính Đức Mẹ những bó hoa trắng ngần để bày tỏ sự kính mến và tình yêu thương đến Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa và cũng là người Mẹ chung của toàn thể Giáo Hội và của mỗi một chúng ta.

Lê Sự