Một thầy Salesian Việt Nam truyền giáo tại Bangladesh được truyền chức Linh mục ngày 23/6/2017
GM đặt tay truyền chức
GM đội mũ cho tân Lm theo phong tục người Bangladesh
ĐGM Cosma Hoàng Văn Đạt mặc áo lễ cho tân Lm
Cộng đoàn Học viện tại Giêrusalem
Tân Linh Mục Joseph Cosma thuộc tỉnh dòng Việt Nam được Cha Bề Trên Cả sai đi truyền giáo tại Banggladesh năm 2011 và sau những năm theo học Thần học tại Học viện Ratisbonne tại Giêrusalem, ngày 23 tháng 6 năm 2017 được Đức Giám Mục Ponen Paul Kubi, CSC của Giáo phận Mymensingh truyền chức linh mục cho ngài tại Utrail. Nhân dịp mừng lễ Thánh tâm Chúa, Thánh lễ truyền chức có sự hiện diện của Đức Cha dòng Tên là Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục giáo phận Bắc Ninh (Việt Nam), và một số khách từ Việt nam cùng với các thành viên Salesian, và đông đảo tín hữu và bạn bè cùng tham dự thánh lễ.
Các Linh mục Joseph Pauria và Thày Lawrence Mondol đại diện cho Á tỉnh INC hiện diện trong thánh lễ. Cũng trong thánh lễ truyền chức linh mục này, Linh mục Francis Gamaliyel đã nhận chức Giám đốc cho cộng đoàn Utrail-Telunjia nơi đây.
Nói về sứ mạng Sa-lê-diêng tại Bangladesh thì Cha Francis Alencherry là người tiên phong đặt chân tới Banggladesh vào năm 2008 và con số hội viên cũng như công cuộc được thăng tiến trong suốt 8 năm qua với biến cố truyền chức của Cha Joseph Cosma để tiếp tục phát triển sứ mệnh tông đồ giới trẻ với một số ơn gọi Salesian địa phương.
Xin chúc mừng Cha Joseph Cosma và cầu chúc cha thành công trong việc truyền giáo tại Bangladesh, một vùng đất Hồi giáo là quốc giáo với nhiều khó khăn thử thách!