(EWTN News/CNA) Tổ Chức Trợ Giúp Giáo Hội Có Nhu Cầu , viết tắt là ACN (Aid to the church in Need ) là một tổ chức bác ái giáo hoàng nhằm trợ giúp những người Công Giáo bị bách hại trên khắp thế giới đã báo cáo rằng những trẻ em Công Giáo tỵ nạn trong một số trại tỵ nạn tại Sudan đã bị bắt buộc phải nguyện kinh Hồi Giáo mới nhận được thức ăn.

Những báo cáo này cũng được các linh mục trong vùng xác nhận và rằng sự kỳ thị này đã thực sự xảy ra ở các trại tỵ nạn tại Sudan, nơi mà những người tỵ nạn đã phải bỏ chạy vì xung đột bạo lực ở Miền Nam Sudan.

Bẩy tiểu bang miền nam đã dành được độc lập từ phần còn lại của Sudan vào năm 2011 và quốc gia Miền Nam Sudan được thành lập. Chưa đầy ba năm sau, vào tháng Mười Hai năm 2013, một cuộc nội chiến đã bắt đầu, tạo nên một cuộc khủng hoảng về di dân tăng nhanh nhất thế giới.

Theo Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc thì đã có trên hai triệu người tỵ nạn bỏ chạy qua những nước lân cận bao gồm cả hằng trăm ngàn người đã trốn chạy từ vùng bắc Sudan.

Rất nhiều người bỏ nhà cửa ở Nam Sudan và đã lánh nạn tại các nhà thờ và hằng triệu người đang lâm cảnh thiếu lương thực. Vào tháng Hai, Liên Hiệp Quốc đã tuyên bố nạn đói ở một số miền của nước này.

Những nhân viên cứu trợ mô tả điều kiện tồi tệ ở Sudan như là kinh hoàng, đói khát, giết người, hãm hiếp đã trở thành phổ biến.

Theo ACN, đối với những người tỵ nạn trốn từ miền bắc vào Sudan, điều kiện sống của họ trong các trại rất tệ. Các trẻ em ở trong trại phải cầu kinh Hồi Giáo trước khi được nhận thức ăn được cung cấp bởi Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc, các tổ chức phi chính phủ và chính quyền Sudan.

Còn những người tỵ nạn sống ngoài trại, bất kể theo tôn giáo nào, thì không được cấp phát thức ăn của chính quyền, tuy vậy người Công Giáo cũng bị đối xử bất công trong những khó khăn này. Sự phân biệt đối xử này đến từ chính quyền Sudan và những lực lượng nhằm bành trướng Hồi Giáo.

David Dettoni, cố vấn cao cấp của Quỹ Cứu Trợ Sudan đã trình bày trước quốc hội vào ngày 26 tháng Tư rằng “Ở Sudan, quyền lực vẫn ở trong tay Hồi Giáo và họ vẫn dùng nó để phổ biến lầm lạc và bạo động.”

ACN cũng cho biết thêm là nhiều nhà thờ Công Giáo ở Sudan đang bị phá hủy dưới chiêu bài quy hoạch thành phố.

Giuse Thẩm Nguyễn