Tu viện Himmerod được thành lập bởi Thánh Bernard thành Clairvaux, tồn tại trong gần 900 năm qua ở miền Tây nước Đức, đã phải đóng cửa vì thiếu ơn gọi. Đây là một tổn thất lớn cho Giáo Hội tại Đức và Âu Châu.

Trong một quyết định vừa được đưa ra vào tuần này, dòng Xitô nhặt phép cho biết, tu viện Himmerod, được thành lập vào năm 1134, chỉ còn lại sáu tu sĩ thường trú. Tình hình tài chánh và đặc biệt là số ít các tu sĩ đã đóng một vai trò quan trọng trong quyết định đóng cửa đau lòng này.

Cho đến năm 1970, vẫn có ít nhất là 30 tu sĩ thường trú tại đây.

Cơ quan thông tấn Đức DPA trích dẫn lời của vị tu viện trưởng, là cha Johannes, nói rằng tài sản của tu viện, gần ngôi làng Grosslittgen, sẽ được chuyển đến giáo phận Công Giáo Trier, trong khi sáu tu sĩ sẽ di chuyển đến các tu viện khác.