Để chuẩn bị cho ngày đại lễ mừng kỷ niệm 30 năm ngày Đức Giáo Hoàng Phaolô II tuyên Thánh cho 117 vị các Thánh Tử Đạo Việt Nam vào ngày 19 tháng 6 năm 1988.

Cộng Đoàn Phục Sinh rất vui mừng, cảm tạ hồng ân Thiên Chúa, Cộng Đoàn đã được Cha Tony Diaz, CMF Chánh Xứ Giáo xứ San Gabriel Mission cho phép Cộng Đoàn Phục Sinh được thực hiện phòng nguyện Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ngay trong ngôi Thánh Đường nơi mà Cộng Đoàn suốt 42 năm qua đã được Giáo Xứ San Gabriel Mission đón nhận để người Việt Nam xa quê hương có nơi thờ phượng Chúa, trau dồi Đức Tin và bảo tồn văn hóa, truyền thống Việt cho con cháu chúng ta.

Các Thánh đã hy sinh đổ máu trên quê hương Việt Nam để tuyên xưng Đức Tin, chúng ta được sống trên một đất nước tự do, quyền tự do tin ngưỡng được tôn trọng, và chúng ta có may mắn được thực hiện Phòng Nguyện Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại San Gabriel Mission nơi mà nhiều du khách đến tham quan, đây cũng là dịp để các sắc dân biết đến truyền thống anh hùng tử vì đạo của Các Thánh Việt Nam, hy sinh cả mạng sống của chính mình bước theo chân Chúa rao giảng Tin Mừng, để Giáo Hội Việt Nam có được ngày hôm nay và lưu truyền lại cho con cháu chúng ta đời sau với niềm tự hào.“Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo

Lúc trở về, về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng”.

Thánh Vịnh 126:6

Tạ ơn Chúa muôn đời con ngợi khen Chúa.