40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 37 - Thứ Năm Tuần Thánh

Giới thiệu videos 40 Bài suy niệm Mùa Chay 2018
40 Bài suy niệm Mùa Chay, bài 1 - Bài 1: Thứ Tư Lễ Tro: Thống hối trở về...
40 Bài suy niệm Mùa Chay, bài 2 - Phúc cho những ai sống trong lề luật
40 Bài suy niệm Mùa Chay, bài 3 - Giữ Chay trong hân hoan và hy vọng
40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 4: Mọi người đều có thể hoán cải và quay về với Chúa
40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 5: Bất cứ ai kêu cầu danh Chúa sẽ được cứu thoát
40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 6: Chúng ta thật dễ chia trí chừng nào khi chúng ta cầu nguyện
40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 7: Tha Thứ Cho Kẻ Thù
40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 8: Dấu Lạ Ông Giôna Thành Ninivê
40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 9: Hãy Xin Thì Sẽ Được
40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 10: Còn Thầy, Thầy Bảo Cho Anh Em Biết: Ai Giận Anh Em Mình, Thì Phải Bị Đưa Ra Tòa
40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 11: Dân Bất Trung Quay Sang Thờ Bò Vàng
40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 12: Lạy Cha, Xin Tha Thứ Cho Con
40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 13: Lạy Cha, Con Cám Ơn Cha Vì Những Ơn Lành...
40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 14: Nhận Ra Tiếng Chúa Trong Cuộc Sống Hằng Ngày
40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 15: Lazarô Và Người Phú Hộ
40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 16 – Người Cha đã muốn trao tặng tất cả
40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 17 - Hãy Chăm Sóc Dân Ta Bằng Gậy Mục Tử Của Ngươi
40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 18 - Thiên Chúa Làm Cho Chúng Ta Sinh Hoa Kết Quả
40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 19 - Chúng Ta Hãy Tìm Kiếm Chúa
40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 20 - Lạy Chúa Thánh Thần, Tán Tụng Ngài Đã Ngự Vào Hồn Con -
40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 21 - Xin Giúp Con Mở Lòng Con Ra Để Chào Đón Chúa Thánh Thần
40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 22 - Ta Sẽ Chữa Lành Sự Bất Tín Của Chúng
40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 23 - Hãy Trông Cậy Nơi Ngài Và Ngài Sẽ Chở Che
40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 24 - Ông Này Đón Tiếp Phường Tội Lỗi Và Ăn Uống Với Chúng
40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 25 - Vâng, Tôi Đây Là Nữ Tỳ Của Chúa
40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 26 - Tất Cả Những Ai Kêu Cầu Danh Ðức Chúa Sẽ Được Cứu Thoát
40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 27- Gioan Làm Chứng Cho Ngài, Đây Là Con Thiên Chúa
40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 28 - Lạy Chúa, Xin Cho Con Biết Lắng Nghe Lời Chúa
40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 29 - Những Lính Gác Đền Thờ Và Dân Chúng Lắng Nghe
40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 30 - “Trước Khi Có Ông Abraham, Thì Tôi, Tôi Hằng Hữu”
40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 31 - Hội Đồng Công Tọa Do Thái Tìm Giết Chúa
40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 32 - “Qua Cây Thập Tự, Cả Thế Giới Đã Được Cứu Rỗi
40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 33 - Phàm Ai Tuyên Bố Nhận Thầy Trước Mặt Thiên Hạ,...
40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 34 - Chúa Tha Thứ Cho Người Đàn Bà Ngoại Tình
40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 35 - Lạy Chúa, Con Tin Vào Quyền Cứu Rỗi Của Chúa
40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 36 - Xin Danh Chúa Được Tán Dương Đến Muôn Đời