Đời sống tôn giáo ở vùng Amazon: "sự hiện diện và sống nơi đây là một cuộc sống đầy gian truân nguy hiểm"
Từ Tabatinga, nơi mà Đại hội đã diễn ra từ ngày 20 đến 24 tháng Tư vừa qua, Thông Tấn Xã Fides đã trích lời của Đức Giám Mục Adolfo Zon, Alto Solimões (Brazil), Ngài cho hay "Đại hội này là một ân huệ của Thiên Chúa". Đại hội đã qui tụ khoảng 90 tham dự viên, đại diện cho 30 cộng đồng tôn giáo khác nhau.
Điểm chính yếu mà Đại hội học hỏi được tìm thấy trong công bố cuối cùng nói về những công việc liên quan tới nhiều lãnh vực và tổ chức, hiện đang được tái xét tại nhiều nơi trong khu vực Amazon. Theo nhãn quan này thì Đức cha Zon cho hay giáo phận của ngài tiếp giáp với Brazil, Colombia và Peru đã nói lên tầm quan trọng của một giáo phận có những tổ chức chung cho Giáo phận mang sắc thái mà ba biên giới của ba nước, của ba giáo phận là Alto Solimões của Brazil, Leticia của Colombia, một Địa phận tông tòa và Giáo phận San José del Amazonas của Peru… nhưng tất cả đều tập trung vào "dự án truyền giáo".
Đối với những người hiện diện, cuộc họp này đã dấy lên nỗi niềm hy vọng to lớn nhằm xây dựng một Giáo Hội với khuôn mặt Amazon và của các sắc dân bản địa theo đúng quan điểm của Hội đồng Vùng Amazon. Trong bản văn cuối cùng này có nhấn mạnh tới những con đường mới cho 'Giáo hội và sự bảo tồn sinh thái' một chủ đề mà Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới sẽ diễn ra tại đây phải được lắng nghe những thao thức của toàn vùng".
Hiện tại tôn giáo đang nắm giữ những vai trò thiết yếu cho vùng, giúp thay đổi những gì tối cần thiết hầu giữ được bản sắc của vùng và của các sắc dân bản địa của Amazon! Nét độc tôn này phải được siêu việt lên tất cả các biên giới địa lý, biểu tượng, văn hóa, cá nhân và cộng đồng". Tất cả nhằm tiến tới "một Giáo Hội cởi mở và truyền giáo, và Giáo Hội không sợ hiện diện ở những nơi tối cần dù có phải đối diện với nguy hiểm hầu tiếp cận được tới các vùng ngoại biên".
Pan-Amazon tạo cho cuộc sống tôn giáo khả năng phát minh ra các hình thái truyền giáo mới, phù hợp hơn thời đại và nhu cầu của giáo hội địa phương. Tất cả những trọng điểm này sẽ được Thượng Hội Đồng Giám Mục vùng Amazon suy tư phản ánh hầu biến đổi một cách sâu sắc đời sống của Giáo hội trong khu vực, giống như các công cuộc truyền giáo xa xưa đã thực hiện, Giáo hội cần mở lòng ra để lắng nghe và đồng hành… (Agenzia Fides 27/04/2018)