Melbourne, Thánh lễ lúc 8 giờ 45 sáng Chúa Nhật thứ IX thường niên, cũng là lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa. Xứ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể và Ca đoàn Belem Thánh Vinh Sơn Liêm, đã dâng lễ mừng bổn mạng lần thứ 37 trọng thể.

Xem hình

Trong cái lạnh buổi đầu Đông Melbourne, với buổi sáng trên dưới 6 độ. Các em Thiếu Nhi Thánh Thể với đủ mọi độ tuổi đã được cha mẹ và các huynh trưởng thiếu nhi hướng dẫn ổn định chỗ ngồi theo mầu cờ từ nhỏ tuổi cho đến lớn hơn để cùng dâng lễ mừng bổn mạng.

Thánh lễ đồng tế do Linh mục Trần Ngọc Tân quản nhiệm cộng đoàn và cũng là tuyên úy của Xứ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Thánh Vinh Sơn Liêm chủ tế, cùng với Linh mục Vũ Nhật Thăng người cũng là một cựu đoàn viên TNTT Vinh Sơn Liêm đồng tế.

Trước khi chia sẻ lời Chúa. Linh mục Vũ Nhật Thăng đã mời cộng đoàn vỗ tay chúc mừng bổn mạng đoàn TNTT, và nhất là tán thưởng các cháu thiếu nhi đã dậy được sớm để đến nhà Chúa, dâng lễ mừng bổn mạng.

Trong dịp này, Linh mục Tuyên úy đã làm nghi thức tấn phong cho hai nam dự trưởng nhận chức huynh trưởng của Xứ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Vinh Sơn Liêm. Sau lời tuyên hứa của các em. Linh mục chủ sự đã làm nghi thức thay khăn vàng trở thành khăn đỏ và cấp giấy chứng nhận cho hai tân huynh trưởng.

Trong lời dâng lễ, linh mục chủ tế đã dâng lời cầu nguyện cách đặc biệt cho Xứ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể. Cầu cho Ca đoàn Belem, xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành đến từng người, từng gia đình, và muôn ơn phúc để họ luôn biết phục vụ Thiên Chúa bằng lời ca tiếng hát mà Thiên Chúa ban cho họ.

Thánh lễ kết thúc, các đoàn viên và thành viên Ca đoàn Belem chụp hình chung, trước khi các em có một buổi sinh hoạt đặc biệt mừng bổn mạng trong khuôn viên trung tâm thật vui vẻ bên các đoàn viên và có sự chăm sóc của cha mẹ các em, đánh dấu lễ bổn mạng lần thứ 37 của Xứ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Thánh Vinh Sơn Liêm.