BÀI 29 TIN.

Tin, Cậy, Mến là ba thái độ căn bản của con người đối với Thiên Chúa.

Tin là bước đầu, là cửa dẫn ta vào đời sống mới. Đức tin làm ta được hiệp thông sự sống với Thiên Chúa. Nhờ đức tin, Thiên Chúa đến ngự trong ta và ta nhận được sự sống của Ngài.

1. TIN LÀ BIẾT MỘT CÁCH GIÁN TIẾP.

Tin là chấp nhận điều mà mình không thấy, nhưng dựa vào lời chứng của một người đáng tín nhiệm.

Ta không nhìn thấy Thiên Chúa, không hiểu hết mầu nhiệm và chân lý của Ngài, nhưng ta tin vì dựa vào lời chứng chân thật của Đức Giêsu và của Giáo hội.

2. TIN LÀ BIẾT MỘT CÁCH CHƯA TRỌN VẸN.

Biết một cách gián tiếp là biết một cách chưa trọn vẹn. Ta tin vào Thiên Chúa và chấp nhận chân lý của Ngài, nhưng không phải vì thế mà ta đã thấy được Ngài và chân lý của Ngài trở nên hiển nhiên đối với ta. Nhờ đức tin ta mới thấy phần nào.

Ta không hiểu được những điều ta tin vì trí tuệ của ta có giới hạn. Thiên Chúa là Đấng Tuyệt Đối và Vô Biên, làm sao trí tuệ hữu hạn của ta có thể bao quát được Ngài?

Một ngày kia, ở bên Thiên Chúa, trong ánh sáng toàn vẹn của Ngài, ta sẽ nhìn thấy Thiên Chúa và hiểu được những gì hiện nay ta còn phải tin. Vì thế đức tin chỉ là tạm thời và chỉ cần thiết trong đời sống trần thế. Sau này trên trời, đức tin sẽ nhường chỗ cho chiêm ngắm. Ta sẽ được đối diện, nhìn, ngắm Thiên Chúa vinh quang và được hạnh phúc. Đó là chủ đích đời ta.

3. TIN LÀ TÍN NHIỆM VÀ VÂNG PHỤC THIÊN CHÚA.

Chấp nhận những điều mình chưa nhìn thấy và chưa hiểu đòi hỏi một thái độ vâng phục tuyệt đối đối với Thiên Chúa. Tin là vâng phục, là phó thác, để Thiên Chúa dẫn dắt mình trên những nẻo đường xa lạ. Đức Giêsu đã nhấn mạnh đến lòng vâng phục đó : “Phúc cho ai không thấy mà tin”.

Con đường đức tin là con đường phiêu lưu. Phải bền chí và liều lĩnh để đi theo Thiên Chúa (như Abraham). Nhưng cuộc phiêu lưu của đức tin sẽ kết thúc trong vẹn toàn, vì Thiên Chúa là Đường, là Anh Sáng, là Mục Tử “Chúa là ánh sáng và là cứu độ của tôi, tôi còn sợ ai ?”.

4. TIN LÀ GẮN BÓ VỚI ĐỨC GIÊSU.

Muốn gắn bó với Thiên Chúa nhờ đức tin, trước hết phải gắn bó với Đức Giêsu, Con của Ngài. Thiên Chúa đã tỏ mình cho ta và đến với ta trong Con ngài. Nơi Đức Giêsu ta gặp chính Thiên Chúa. Vì thế, tin là đón nhận Đức Giêsu như sứ giả của Thiên Chúa để qua Ngài đến với Thiên Chúa.

Trong thực tế, tin có nghĩa :

Khám phá ra Đức Giêsu đang hiện diện trong chính cuộc sống của ta, trên mọi nẻo đường ta đi, trong thế giới, nơi anh em ta.

Đi sâu vào tình thân của Ngài nhờ sống gần gũi và thân thiết với Ngài, đặc biệt nhờ cầu nguyện.

Thực hành tinh thần của Ngài và lấy Ngài làm gương mẫu cho cuộc sống.

5. TIN LÀ MỘT CUỘC GẶP GỠ.

Tin là thái độ của con người đón nhận Thiên Chúa. Đức tin phát tự lòng ta. Trong đức tin, ta hướng về Thiên Chúa.

Nhưng trước hết, đức tin là một hồng ân Thiên Chúa ban. Nếu chính Thiên Chúa không trợ giúp ta, ta không thể hướng về Ngài. Ta chỉ có thể tin nhờ ánh sáng và sức mạnh của Thiên Chúa.

Đức tin vừa là hồng ân của Thiên Chúa vừa là thái độ của con người. Như vậy, đức tin là một cuộc gặp gỡ, một cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và con người.

6. NỘI DUNG ĐỨC TIN.

Ta tin chính Thiên Chúa và vì tín nhiệm Ngài, ta tin các chân lý Ngài dạy. Những chân lý chính yếu nhất Thiên Chúa dạy được Giáo hội đúc kết trong “ Kinh Tin Kính”.