BÀI 30 CẬY.

Cậy trông là nhìn nhận rằng Thiên Chúa là nguồn mọi ơn lành và hằng thành tín. Chắc chắn Ngài sẽ ban cho ta mọi điều Ngài hứa và đưa ta tới hạnh phúc thật.

1. THIÊN CHÚA HỨA.

Thiên Chúa nhân lành và yêu thương con cái Ngài. Ngài hứa ban cho ta tất cả những gì cần thiết để được hạnh phúc hơn.

Cơm ăn, áo mặc, phương thế để sống,

Hạnh phúc thật (Tám phúc thật),

Mọi ân phúc thiêng liêng : làm con Thiên Chúa, được cứu chuộc, được thánh hóa,

Ngài còn hứa ban Nước Trời và đời hằng sống cho những ai trung tín.

2. THIÊN CHÚA GIỮ LỜI HỨA.

Thiên Chúa đã bắt đầu thực hiện các lời hứa của Ngài, nhất là các ân phúc thiêng liêng. Ngài đã ban cho ta chính Đức Giêsu, Con của Ngài, như Ngài đã hứa. Cùng với Đức Giêsu, ta nhận được mọi kho tàng quí giá : được biết chân lý, được cứu chuộc, được sống lại, nhận được Thánh Thần, được hiệp thông trong sự sống với Thiên Chúa nhờ đức tin và các nhiệm tích.

Những ân phúc đó rất dồi dào và phong phú. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước đầu, mới là “hoa quả đầu mùa” sánh với những gì sau này ta sẽ được hưởng bên Thiên Chúa trong cõi hằng sống.

Ta có thể cậy trông nơi Thiên Chúa vì Ngài luôn thành tín, không thay đổi, chân thật và “lòng từ bi của Ngài còn mãi đến muôn đời”.

3. KHAO KHÁT THIÊN CHÚA.

Con người khao khát không cùng, nhưng chưa bao giờ được mãn nguyện và cũng không thể thỏa mãn các ước vọng của mình.

Thiên Chúa không cấm ta khao khát những điều cần thiết, Ngài chỉ dạy ta tránh những gì vô ích, giả dối và đừng bao giờ lo lắng quá mức, nhưng hãy phó thác nơi Ngài. Trước hết, Ngài muốn ta tìm kiếm những gì bền vững, nghĩa là cần thiết cho phần rỗi của ta.

Thiên Chúa là nguồn mọi ơn lành. Vì thế, chỉ mình Ngài làm ta no thỏa. Tội không mang lại hạnh phúc, chỉ gây thêm chán chường, thất vọng. Còn Thiên Chúa ban bình an và niềm vui đích thực.

Chỉ mình Thiên Chúa có thể làm ta no thỏa. Bởi thế, ta phải khao khát chính Ngài. Đây là lòng cậy trông đích thực. Một khi đã có Thiên Chúa, ta có đủ mọi ân phúc, và mọi ước vọng chính đáng sẽ được thỏa mãn. “Ai uống nước Ta ban sẽ không bao giờ khát nữa”.

4. CẬY TRÔNG TRONG THỬ THÁCH.

Nhiều khi ta gặp khó khăn, đau khổ. Đó không phải là hình phạt, nhưng là thử thách tất nhiên phải có.

Cần giữ vững lòng tin cậy trong khi chịu thử thách. Thử thách chỉ là tạm thời, rồi sẽ qua đi. Thiên Chúa sẽ không bao giờ thử ta quá sức. Ngay trong thử thách, Ngài an ủi và ban sức mạnh giúp ta vượt qua.

Nếu vững lòng cậy trông, thử thách sẽ trở thành hữu ích. Nó tôi luyện ta, giúp ta khiêm tốn, và làm ta thêm trưởng thành.

5. CẬY TRÔNG KHI SA NGÃ.

Sa ngã là điều có thể và thường xảy ra. Những lúc đó cần cậy trông mới có thể trổi dậy. Cậy trông vào tình yêu tha thứ và sức mạnh chiến thắng của Thiên Chúa, Ngài tha thứ mọi tội và tha vô hạn. Ngài luôn đón nhận tội nhân. Để trở về với Ngài, không bao giờ quá trễ. Ơn thánh của Ngài có sức biến đổi kỳ diệu. Ngài chữa lành và đổi mới, làm ta vững mạnh.