Đức Thánh Cha Phanxicô đã giải thích về sự khác biệt giữa “những điều mới lạ” của thế gian và “sự mới mẻ” của Chúa Kitô trong Thánh Lễ buổi sáng hôm thứ Hai tại nhà nguyện Santa Marta.

Trong bài giảng thánh lễ vào sáng thứ Hai tại nhà nguyện Santa Marta, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chỉ ra rằng Tông Đồ Phaolô rất tức giận với những người khoe khoang mình là “những Kitô hữu cởi mở”, nhưng trong họ “tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô đi đôi với một sự tháo thứ về luân lý”: “Thưa các anh chị em, đi đâu cũng chỉ nghe nói đến chuyện dâm ô xảy ra giữa anh em, mà là thứ dâm ô không thấy xảy ra ngay cả nơi dân ngoại” Đó là những lời quở trách nghiêm khắc, trích từ Thư Thứ Nhất của Thánh Phaolô gởi dân thành Corintô, trong đó Thánh Phaolô lưu ý rằng nhiều người trong số họ đã sống một cuộc sống hai mặt. Thánh nhân nhắc nhớ rằng “chỉ một chút men cũng đủ làm cho cả khối bột dậy lên”, và cần có men mới cho bột mới.

Tin Mừng biến đổi hoàn toàn chúng ta

Chúa Giêsu đã đề nghị với các môn đệ của Ngài “rượu mới, bình mới.” Đức Thánh Cha nói:

“Tính mới mẻ của Tin Mừng, sự mới mẻ của Chúa Kitô không chỉ biến đổi linh hồn chúng ta; nhưng đang biến đổi toàn bộ bản thể của chúng ta: linh hồn, tinh thần và thể xác, tất cả mọi thứ, từng cái một: nghĩa là, biến đổi từ dàn nho – đến men – và cho đến những bầu rượu mới, tất cả mọi thứ. Tính mới mẻ của Tin Mừng là tuyệt đối, là tổng thể; chiếm lấy toàn bộ chúng ta, bởi vì nó biến đổi từ trong ra ngoài: tinh thần, thân thể và cuộc sống hàng ngày.”

Tính mới mẻ của Tin Mừng và những điều mới lạ của thế giới

Đức Thánh Cha lưu ý rằng các Kitô hữu thành Côrinhtô đã không hiểu được sự mới mẻ bao trùm của Tin Mừng, là điều không phải là một ý thức hệ hay một phương cách sống cùng tồn tại với người ngoại giáo trong xã hội. Tính mới mẻ của Tin Mừng là sự sống lại của Chúa Kitô, và Thánh Linh mà Ngài đã gửi đến “để Ngài có thể đồng hành cùng chúng ta trong cuộc sống.” Đức Thánh Cha khẳng định rằng chúng ta là những Kitô hữu, là những người nam nữ của sự mới mẻ [Tin Mừng], chứ không phải của những điều mới lạ [thế gian].

Và rất nhiều người tìm cách sống niềm tin Kitô của mình theo “những điều mới lạ”: [Họ nói,] “Nhưng ngày nay, điều đó có thể được thực hiện theo cách này; hoặc nói ồ không, ngày hôm nay chúng ta có thể phải sống như thế này mới được.” Và những người sống theo những điều mới lạ được đề xuất bởi thế giới là những kẻ trần tục; họ không chấp nhận tất cả sự mới mẻ [của Tin Mừng]. Có một sự khác biệt giữa “sự mới mẻ” của Chúa Giêsu Kitô, và “những điều mới lạ” mà thế giới đề xuất với chúng ta như một phong cách sống.

Yếu đuối, nhưng không đạo đức giả

Những người mà Thánh Phaolô lên án, theo Đức Thánh Cha, “là những người thờ ơ, những kẻ vô luân… những người giả trá, những kẻ chuộng bề ngoài, những phường đạo đức giả.” Và ngài nhắc lại rằng “Lời mời gọi của Chúa Giêsu là một lời mời gọi hướng đến sự mới mẻ”.

Có người có thể nói, “Nhưng mà thưa Cha, chúng tôi yếu đuối, chúng tôi là những người tội lỗi…” “À, đây lại là một điều khác.” Nếu anh chị em chấp nhận rằng anh chị em là một người tội lỗi và yếu đuối, Ngài tha thứ cho anh chị em, bởi vì một phần của sự mới mẻ của Tin Mừng là thú nhận rằng Chúa Giêsu Kitô đã đến để tha thứ tội lỗi. Nhưng nếu anh chị em nói rằng anh chị em là những Kitô hữu sống hội nhập với những sự mới lạ của thế gian này – thì đừng, vì đây là thứ đạo đức giả. Sự khác biệt là ở chỗ đó. Và Chúa Giêsu đã nói với chúng ta trong Tin Mừng: “Hãy cẩn thận khi họ nói với anh em:” Chúa Kitô ở đây, Ngài ở đó, Ngài ở chỗ kia kìa… Những điều mới lạ [thế gian] cho rằng “Không, ơn cứu rỗi đi với điều này, với điều nọ…” Chúa Kitô là Đấng duy nhất . Và Chúa Kitô đã rất rõ ràng trong sứ điệp của Ngài.

Con đường của Chúa Kitô là con đường của sự tử đạo

Nhưng Chúa Giêsu không lừa dối những người muốn theo Ngài. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, “Nhưng đâu là con đường của những người sống theo 'sự mới mẻ' [của Tin Mừng], chứ không phải theo 'những điều mới lạ' [của thế gian]?” Ngài nhắc nhớ lại câu kết của bài Tin Mừng trong ngày, trong đó các kinh sư và các thầy thông luật quyết định giết Chúa Giêsu, đang bàn nhau có thể “làm gì được với Ngài.”

Đức Thánh Cha cảnh báo rằng “Con đường của những người nhận lấy sự mới mẻ của Chúa Giêsu Kitô cũng giống như con đường của Chúa Giêsu: đó là con đường hướng đến sự tử đạo”. Sự tử đạo không phải lúc nào cũng đẫm máu, mà là một sự tử đạo hàng ngày. “Chúng ta đang trên một con đường, và chúng ta đang bị theo dõi bởi tên đại sư tổ cáo gian, là kẻ đang dựng lên những kẻ cáo gian ngày hôm nay để lùa chúng ta vào sự mâu thuẫn.”

Đức Thánh Cha kết luận rằng dù thế, không cần phải tương nhượng với “những điều mới lạ” của thế gian; không cần phải “làm tan loãng việc công bố Tin Mừng.”


Source: - Vatican News Pope at Mass: Gospel newness does not permit a double life