BÀI 32 CẦU NGUYỆN.

Đời Kitô hữu có đứng vững và nẩy nở hay không là tùy thuộc một phần lớn vào cố gắng cầu nguyện của mỗi người.

1. CẦU NGUYỆN LÀ HƠI THỞ CỦA LINH HỒN.

Đức Giêsu là gương mẫu về cầu nguyện. Ngài cầu nguyện thường xuyên. Tâm hồn Ngài luôn hướng về Chúa Cha. Ngài luôn ở bên Cha và hiệp nhất với Cha. Tất cả đời Ngài thấm nhuần sự hiện diện của Cha.

Cầu nguyện là hơi thở của linh hồn. Một tâm hồn không thường xuyên giao tiếp với Thiên Chúa qua cầu nguyện sẽ tắt thở, không còn sức mạnh và sự sống của Thiên Chúa trong mình nữa.

2. CẦU NGUYỆN LÀ MỘT THÁI ĐỘ CỦA TÂM HỒN.

Khi cầu nguyện ta thường dùng lời nói và cử chỉ bên ngoài, nhưng điều quan trọng vẫn là tâm tình bên trong. Khi lòng ta hướng về Thiên Chúa và mở rộng đón Ngài là ta đã cầu nguyện. Thiếu tâm tình bên trong, tất cả chỉ là hình thức vô nghĩa.

Đọc kinh là một trong những hình thức cầu nguyện. Có thể cầu nguyện mà không đọc kinh. Ngược lại, đọc kinh mà lòng không hướng về Thiên Chúa thì không phải là cầu nguyện.

Không phải cứ xin ơn mới là cầu nguyện. Ngoài xin ơn còn có nhiều hình thức cầu nguyện như : chúc tụng, cảm tạ, thờ lạy Thiên Chúa.

3. ĐỂ CÓ THỂ CẦU NGUYỆN.

Cần hội một số điều kiện :

Tìm giờ yên tĩnh và nơi yên tĩnh nếu được.

Tạm gạt bỏ mọi lo âu, bận tâm. Giữ lòng thinh lặng để gặp Thiên Chúa.

Thiên Chúa là Đấng vô hình, nhưng Ngài hiện diện. Cần đặt mình trước sự hiện diện của Ngài.

4. XIN ƠN.

Xin ơn là điều tốt. Chính Đức Giêsu nhiều lần thúc dục ta xin ơn. Xin ơn tốt vì khi xin ta nhìn nhận tình trạng thiếu thốn của ta và tỏ niềm cậy trông vào lòng đại lượng của Thiên Chúa.

Trước hết phải xin ơn thiêng liêng : ơn đức tin, ơn cứu rỗi, lòng trung tín. .. là những ơn cần thiết cho phần rỗi của ta. Cầu xin ơn thiêng liêng, đặc biệt trong cơn cám dỗ và khi sa ngã.

Xin ơn vật chất cũng là điều chính đáng : cơm bánh, áo mặc, sức khỏe, bình an. .. Tuy nhiên, Thiên Chúa không muốn ta quá lo lắng về đời sống vật chất đến nổi sao nhãng phần rỗi của mình.

Thiên Chúa hứa luôn luôn nghe lời ta. Tuy nhiên không phải lúc nào Ngài cũng làm theo ý ta. Ngài có thể ban cho ta những ơn quan trọng và cần thiết hơn thay vì đáp ứng đúng những điều ta xin.

Vì thế, khi xin ơn phải tin tưởng và phó thác. Giải bày những gì mình muốn, rồi sẵn sàng vâng theo ý Thiên Chúa.

5. CHÚC TỤNG VÀ CẢM TẠ.

Nếu chỉ xin ơn thì lời nguyện của ta còn nghèo nàn. Cần mở rộng tâm hồn để chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa.

Chúc tụng Thiên Chúa là tuyên xưng Ngài toàn hảo, là nhìn nhận các việc Ngài làm thật tốt đẹp. Trong thế giới này có sự ác. Nhưng nơi Thiên Chúa không có sự ác và sự ác không bởi Thiên Chúa. Ngài là Ánh Sáng toàn vẹn. Ngài giải tỏa ánh sáng đó qua các việc Ngài làm.

Thiên Chúa tốt lành và lòng nhân lành của Ngài hướng về ta, Ngài làm mọi sự vì ta. Ngài ban cho ta sự sống, thế giới này, ơn cứu chuộc, ơn làm con và đổ tràn đầy trên ta muôn ngàn ơn khác. Vì thế lời chúc tụng phải kèm theo lời cảm tạ.

Cách chúc tụng và cảm tạ tốt nhất là hợp với Đức Giêsu trong Thánh Lễ. Trong Thánh Lễ, Ngài chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa bằng chính sự chết và phục sinh của Ngài. Bởi đó, Thánh Lễ là tột đỉnh của đời cầu nguyện.