BÀI 33. HÃY GIỮ LUẬT TA.

Đức Giêsu coi trọng các giới luật : “Ai yêu mến Ta thì giữ luật Ta”. Giữ luật là bằng chứng yêu mến Thiên Chúa và là cách đáp lại tình thương của Ngài.

Xưa Thiên Chúa đã trao cho Môisen Mười Giới Luật. Đến sau, Đức Giêsu đã bổ túc luật Cựu Ước bằng Tám Phúc Thật.

1. MƯỜI GIỚI RĂN.

Phụng thờ một mình Thiên Chúa.

Không kêu tên Thiên Chúa vô lễ.

Thánh hóa ngày Chúa nhật.

Thảo kính cha mẹ.

Không giết người.

Không phạm tội tà dâm.

Không lấy của người.

Không làm chứng gian.

Không ao ước vợ chồng người.

Không tham của người.

2. TÁM PHÚC THẬT.

Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.

Phúc cho ai hiền lành, vì họ sẽ được trái đất làm gia nghiệp.

Phúc cho ai sầu khổ, vì họ được an ủi.

Phúc cho ai đói khát công chính, vì họ sẽ được no thỏa.

Phúc cho ai thương người, vì họ sẽ được thương xót.

Phúc cho những ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được thấy Thiên Chúa.

Phúc cho ai gây dựng an hòa, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

Phúc cho ai bị bách hại vì công lý, vì Nước Trời là của họ.

3. LUẬT CĂN BẢN.

Đức Giêsu đã đúc kết mọi giới luật trong giới luật căn bản sau đây :

“Ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn ngươi. Đó là giới luật thứ nhất. Giới luật thứ hai cũng giống như vậy : ngươi hãy yêu thương đồng loại như chính mình ngươi”.

(Xem bài 13 : Để nên giống Cha trên trời)