Đầu Lễ: Anh Chị Em thân mến,
Chủ đề của các bài đọc hôm nay hướng cộng đoàn tín hữu về tuơng lai đời sau theo tinh thần Chúa dạy. Nếu chúng ta biết coi thường danh, lợi, thú, mà sống tinh thần Chúa dạy thì hạnh phúc sau nầy sẽ thật tuyệt vời.

Đời sống của người tín hữu đúng nghĩa là người luôn biết chia sẻ hơn là chiếm hữu cho bản thân. Đa số trong chúng ta phải vật lộn với đời, với nghề nghiệp, trao đổi biết mồ hôi, thời giờ và có khi cả nưóc mắt nữa mớ có một cuộc sống khá tương đối..

Nhìn vào gương người phú hộ trong bài Tin Mừng hôm nay và người ăn xin ngồi chờ những mẩu bánh vụn từ bàn ăn của người phú hộ rơi xuống, chúng ta hãy tưởng tượng còn biết bao Lazarô trên thế giới cũng đang chờ lòng hảo tâm của từng ngưòi trong chúng ta là những người may mắn hơn họ trng kiếp sống làm người như họ.

Với những tư tưởng chuẩn bị, giờ đây, chúng ta cùng hiệp tiếng với ca đoàn bắt đầu thánh lễ với bài ca nhập lễ sau đây:

TRƯỚC BÀI I:
Tiên tri Amos kết án những người giau sang thời của ông, Chúa đã phạt họ vì những sự phú quý thừa thãi trong những yến tiệc linh đình của họ.

TRƯỚC BÀI II:
Chúng ta mang trên người nhãn hiệu Kitô hữu - những ngưòi có Chúa Kitô trong mình thì phải sống Tin Mừng Đức Kitô rao giảng cách trung thành.

TRƯỚC BÀI PÂ:
Câu chuyện người phú hộ với người ăn mày, được thánh sử Luca trình bày cách độc đáo. Hãy đón nhận đoạn Tin Mừng nầy và áp dụng vào cuộc sống cách cụ thể.

Lời Nguyện Giáo Dân

Linh mục: Anh Chị Em thân mến,
Chúng ta cầu xin Chúa, qua sự quảng đại của nhiều người, nhiều quốc gia giàu tài nguyên, trong xứ sở của họ, giúp đỡ những ngưòi nghèo đói kém may mắn trên thế giới hiện nay:

1. Xin cho các quốc gia có điều kiện về thực phẩm, tài nguyên trên thế giới, biết dung những gì Chúa ban cứu trợ những quốc gia nghèo đói trên thế giới. Chúng ta cùng nguyện xin

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Xin cho chúng ta với tâm hồn quảng đại, biết chia sẻ của cải vật chất trong tình tương thân tương ái với tha nhân. Chúng ta cùng nguyện xin

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Xin cho chúng ta biết xử dụng của cải đời nầy, trong cách tiêu xài, ăn uống nơi gia đình trong tinh thần luôn nghĩ đến những người kém may mắn hơn chúng ta. Chúng ta cùng nguyện xin

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Vì qua báo chí, truyền thanh truyền hình, chúng ta thấy còn quá nhiều Lazarô nghèo đói, đang cần chúng ta chia sẻ những hồng ân mà chúng ta may mắn hơn họ. Chúng ta cùng nguyện xin

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

5. Xin cho giới trẻ; luôn ý thức trong cách tiêu xài hằng ngày, bằng một cuộc sống giản dị và luôn nghĩ đến tha nhân. Chúng ta cùng nguyện xin

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

6. Xin cho các tôi tớ của Chúa đã qua đời, đặc biệt những người có cuộc sống kém may mắn khi ở trần gian, giờ đây hưởng hạnh phúc trọn vẹn trong nhà Chúa muôn đời.
Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Linh mục:
Xin cho chúng con biết đón nhận sứ điệp của Chúa gởi đế chúng con hôm nay. Với tinh thần tông đồ, chúng con đem áp dụng Tin Mừng của Chúa vào cuộc sống hằng ngày.Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.