Đầu Lễ: Anh Chị Em thân mến,
Tuyệt đỉnh của mối tương quan giữa ta với Chúa đó là đức tin. Đức tin đòi hỏi một sự phó thác, không tính toán, đòi hỏi hơn thiệt hay lý do.

Trong giáo lý Công Giáo, có hai lãnh vực chúng ta đón nhận với lòng yêu mến, đó là Đức Tin và Luân Lý, nếu những điều nầy được Giáo Hội công bố trên ngai tòa Thánh Phêrô do chính vị Đại Diện của Ngài nơi trần gian.

Giáo Hội luôn trung thành trong những giáo huấn Tông Truyền, với Tin Mừng Chúa soi dẫn, Giáo Hội luôn vững bước trong đường lối của Chúa Thánh Linh. Chính vì điều nầy mà Giáo Hội sẽ không sai lầm trong hai lãnh vực trên.

Với tâm tình phó thác nơi Mẹ dưới đất - là Giáo Hội - trên con đường đức tin không điều kiện, chúng ta sống trung thành tuân giữ những giáo huấn của Giáo Hội. Xin Mẹ Maria, là Đấng chúng ta luôn kính yêu, là Sao Mai dẫn đường chúng ta đi trong những lúc đức tin bị lung lay.

Với những tư tưởng chuẩn bị, giờ đây, chúng ta cùng hiệp tiếng với ca đoàn bắt đầu thánh lễ với bài ca nhập lễ sau đây:

TRƯỚC BÀI I:
Tiên tri Habacúc chứng kiến cảnh bất công, áp bức xảy đến cho những ngưòi công chính. Ông đã oán trách Thiên Chúa. Chúa đã cắt nghĩa cho ông thấy đường nẻo kẻ công chính sẽ được sáng chói trong ngày sau hết.

TRƯỚC BÀI II:
Thánh Phaolô khuyên nhủ người tông đồ trẻ Timôthêô sống trọn vẹn thiên chức linh mục, qua sự đặt tay của Ngài. Đó là sự thông truyền miêu duệ của chức linh mục ngàn đời cho muôn thế hệ.

TRƯỚC BÀI PÂ:
Chúa Giêsu đòi hỏi nơi các tông đồ đức tin. Đời sống của mỗi người tín hữu chúng ta, nếu thiếu nền tảng đức tin, chúng ta sẽ dễ bị dòng đời lôi cuốn theo những tà thuyết, đạo giáo mới của thế giới hôm nay.Lời Nguyện Giáo Dân

Linh mục: Anh Chị Em thân mến,
Chúa Giêsu chỉ đòi hỏi đức tin chúng ta chỉ lớn bằng hạt cải thì có thể khiến cây dâu bứng rễ trồng xuống biển thì nó liền vâng. Chúng ta cầu xin Chúa ban cho chúng ta một đức tin vững mạnh.

1. Xin cho Đức Thánh Cha Phanxicô, là vị hướng đạo của toàn thể Dân Thánh Chúa, trên con đường đức tin. Xin cho Ngài luôn trung kiên trên con đường đức tin đó. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Xin ban cho hàng giáo phẩm được đầy khôn ngoan và Thánh Thần, để các Ngài chu toàn trách vụ Chủ Chăn của Giáo Phận chúng ta.
Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Xin cho những anh chị em đang tìm hiểu về đạo Công Giáo, qua sự giúp đỡ của các giảng viên giáo lý, họ sẽ nhận ra ánh sáng của Chúa đang hướng dẫn họ trong lộ trình đức tin mà họ đang tìm hiểu. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Xin cho những anh chị em đang chuẩn bị lãnh nhận bí tích hôn nhân, được đầy khôn ngoan để chuẩn bị đầy đủ cho cuộc Bí Tích mà họ sắp lãnh nhận. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

5. Xin cho các tín hữu của Chúa đã qua đời, qua lời cầu nguyện của chúng ta, được hưởng kiến nhan thánh Chúa. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con

Linh mục:
Lạy Chúa, xin củng cố đức tin cho chúng con, với ơn thánh Chúa ban, chúng con sẽ trung thành giữ những lệnh truyền của Chúa qua sự hướng dẫn của Giáo Hội là Mẹ Thánh. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen