Đầu Lễ: Anh Chị Em thân mến,
Trong các sách Tin Mừng, chúng ta đọc thấy nhiều nơi thuật lại việc Chúa Kitô chữa bệnh nầy, tật nọ của dân chúng. Thiên Chúa Cha, qua Đức Kitô đã biểu lộ lòng từ bi thương xót của Ngài đối với nhân loại cách cụ thể.
Chúa đã đến với con người, không những chỉ nâng cao tinh thần, nhưng Ngài đến để mang lại cho con người, những kẻ kém may mắn, yếu đau liệt lào, niềm cậy trông vào Thiên Chúa vạn năng.
Với những tư tưởng chuẩn bị, giờ đây, chúng ta cùng hiệp tiếng với ca đoàn bắt đầu thánh lễ với bài ca nhập lễ sau đây:

TRƯỚC BÀI I:
Tiên tri Naaman, đã chữa lành bệnh cho người ngoài Dothái giáo. Ơn Chúa ban cho chúng ta qua nhiều hình thức khác nhau. Mỗi lần nhận lãnh một ân huệ Chúa ban phần hồn hay phần xác, chúng ta đừng quên cảm tạ ơn Ngài.

TRƯỚC BÀI II:
Thánh Phaolô tiếp tục minh chứng cho tông đồ yêu dấu Timôthêô về hồng ân cứu độ, chúng ta phải loan truyền hồng ân đó cho thế gian, cho dù đôi lúc bị cấm cách.

TRƯỚC BÀI PÂ:
Chúa Giêsu chữa lành mười người phong cùi, nhưng chỉ có một người trở lại tạ ơn Ngài. Lòng biết ơn là một đặc tính tốt của dân tộc Việt Nam. Đối với Chúa hay đối với tha nhân, chúng ta hãy biểu lộ lòng biết ơn đó khi nhận lãnh một ân huệ của Chúa hay sự giúp đỡ của tha nhân.


Lời Nguyện Giáo Dân

Linh mục: Anh Chị Em thân mến,
Naaman cũng như những ngưòi cùi trong bài Tin Mừng đã dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn. Chúng ta ca khen tình yêu của Thiên Chúa và cầu xin Ngài ban cho chúng ta những ân huệ sau đây.

1. Chúng ta cầu nguyện cho những ngưòi già nua bệnh tật, đau yếu phần hồn cũng như phần xác, luôn kiên vững trong đức tin và trung thành với Chúa và Giáo Hội cho đến hơi thở cuối cùng. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Xin cho những anh chị em tân tòng đang chuẩn bị để tham dự vào cuộc sống Kitô hữu qua bí tích rửa tội và hôn phối, được Hiền Mẫu Maria phù trì, mỗi ngày họ vững bước hơn trên con đường tìm Chúa. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Xin cho các em đang chuẩn bị xưng tội và rước lễ lần đầu, với sự cầu nguyện và giúp đỡ của những giảng viên giáo lý, các em sẽ lãnh hội đầy đủ để lãnh nhận Chúa Kitô Thánh Thể. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Thế giới chúng ta đang sống còn đầy hận thù chia rẽ, chiến tranh. Mẹ Maria van nài chúng con: canh tân cuộc sống, đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ và năng lần hạt Mân Côi. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

5. Huởng ứng lời kêu gọi của Đức Đương Kim Giáo Hoàng Phanxicô, chúng ta cùng với Ngài dâng hiến thế giới cho Trái Tim Mẹ Fatima trong tuần lễ nầy. Xin cho chúng ta biết thực hiện mệnh lệnh của Mẹ để cứu thế giới, trong đó có quê hương Việt Nam. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

6. Chúng ta cầu nguyện cho các tôi tớ của Chúa đã qua đời. Các linh hồn chúng ta nhớ đến cách riêng trong tuần lễ nầy. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Linh mục:
Lạy Chúa, xin giúp con luôn sống trong ân tình của Chúa. Với ơn Chúa ban, mỗi ngày chúng con sẽ sống kết hiệp với Chúa nhiều hơn trong ân sủng và tình mến thêm đạm đà giữa anh chị em cùng huyết thống. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.