Đầu Lễ: Anh Chị Em thân mến,
Chủ đề chính của các bài đọc hôm nay là sự kiên tâm cầu nguyện. Sự kiện tâm đó được diễn tả qua hình thức Môisen giang tay cầu nguyện trên núi Sinai cách liên lỉ thì dân Dothái thắng dân Amaléc, nếu ông buông tay xuống thì dân Dothái thua.

Trong tuần qua, các bài đọc diễn tả lòng biết ơn của các nhân vật trong lịch sử Cựu và Tân Ước. Đó là mối tương quan mật thiết của ta đối với Chúa là Cha và đối với anh chị em trong tình đồng loại.

Đời sống của người tín hữu chúng ta được thêu dệt bằng những biến cố khác nhau. Nhưng có một điều quan trọng, Giáo Hội muốn nhắc nhở chúng ta hôm nay, đó là có nhớ đến Chúa trong mọi biến cố hay chỉ kêu đến Ngài trong những lúc buồn rầu thất vọng ê chề?

Với những tư tưởng chuẩn bị, giờ đây, chúng ta cùng hiệp tiếng với ca đoàn bắt đầu thánh lễ với bài ca nhập lễ sau đây:

TRƯỚC BÀi I:
Sự chiến thắng của dân Dothái không do sức mạnh của quân đội mà do sự cầu nguyện của Môisen. Với kinh nghiệm bản thân, chắc hẳn mỗi người trong chúng ta cũng khám phá ra bàn tay của Thiên Chúa quan phòng hoạt động trong chúng ta.

TRƯỚC BÀI II:
Lời Chúa, theo thánh Phaolô, phải được đem ra áp dụng vào cuộc đời, bằng chính đời sống cá nhân và sự rao truyền Lời Chúa.

TRƯỚC BÀI PÂ:
Chúa không hứa ban mọi điều chúng ta xin, nhưng Ngài sẽ minh xét mọi điều mà con cái Ngài xin. Phần chúng ta, hãy kiên tâm trong lời cầu xin.

Lời Nguyện Giáo Dân

Linh mục: Anh Chị Em thân mến,
Chúa khuyên chúng ta luôn kiên tâm trong sự cầu nguyện. Ngài như một người Cha luôn lắng nghe lời con cái van xin. Với tình con, chúng ta dâng lên Ngài những lời cầu xin sau đây, qua lời chuyển cầu đặc biệt của Mẹ Maria:

1. Xin cho những ngày của tháng Mân Côi không trôi qua cách vô ích: ước chi Mẹ luôn hiện diện với gia đình, cộng đoàn giáo xứ qua những giờ kinh phụng vụ, việc lần chuỗi tôn kính Mẹ của chúng ta. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Xin Mẹ ban ơn trợ lực cho những gia đình trễ nải, nguội lạnh, được sức mạnh quay trở về với Giáo Hội trong những việc thiêng liêng. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Xin dâng lên Chúa, qua Mẹ, những bông hoa nhỏ bé của cộng đoàn xứ đạo. Xin Chúa trả công cho những ai đã và đang lo lắng, dạy dỗ và cho các em về phương diện giáo lý. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Xin Chúa chúa lành cho những sinh hoạt của Các Hội Đoàn Công Giáo Tiến Hành trong cộng đoàn xứ đạo như: thăm viếng, công tác tông đồ sẽ là niềm ủi an cho những ai gặp hoạn nạn, đau buồn và thiếu niềm cậy trông. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

5. Xin cho các tôi tớ của Chúa đã qua đời, qua lời cầu nguyện của chúng ta và sự chuyển cầu của Mẹ, các ngài được Chúa ban ơn yên nghỉ vinh phúc muôn đời. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Linh mục:
Qua Đức Kitô. là Đầu Hội Thánh, qua Giáo Hội là Nhiệm Thể của Ngài, chúng con đến với Chúa. Xin cho tất cả chúng con lãnh hội được ý nghĩa hiệp nhất với Giáo Hội trong mọi sinh hoạt tôn giáo, liên kết với anh chị em là chi thể của mình mầu nhiệm là Giáo Hội. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.