Đầu Lễ: Anh Chị Em thân mến,
Với một vài nét chấm phá hy hữu, Chúa Kitô đã phát họa hai lối sống khác nhau, bắt nguồn từ hai quan niệm sống đạo đối nghịch nhau: "Cả hai người, biệt phái và thu thuế đều lên Đền Thờ cầu nguyện". Cứ sự thường mà xét, sau khi nghe người biệt phái cầu nguyện thì Thiên Chúa chỉ có việc phong thánh cho ông, vì ông đã chu toàn tất cả những gì Thiên Chúa đòi buộc. Còn người thu thuế, chắc là tội nhiều lắm, nên ông đã ẩn mình sau cây cột to nhất cuối Đền Thờ.

Chúng ta học lấy bài học khiêm nhường của Mẹ trong tháng dâng kính Mẹ và của người thu thuế trong bài Tin Mừng hôm nay, khi đến trước tôn nhan Chúa, trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống với tâm tình phó thác.

Với những tư tưởng chuẩn bị, giờ đây, chúng ta cùng hiệp tiếng với ca đoàn bắt đầu thánh lễ với bài ca nhập lễ sau đây:

TRƯỚC BÀI I:
Chúa nhậm lời những kẻ cầu xin Ngài, với điều kiện là lời cầu xin đó phải thành tâm. Mỗi lần cầu nguyện, chúng ta cầu xin với tinh thần nào?

TRƯỚC BÀI II:
Thánh Phaolô đang bị cầm tù ở Rôma, đã viết bức thư khuyến khích Timôthêô vững tin và trung thành với Giáo Hội trong việc rao giảng Tin Mừng.

TRƯỚC BÀI PÂ:
Câu chuyện hai người lên Đền Thờ cầu nguyện, cách thức diễn đạt lời cầu xin khác nhau. Đã bao lần trong ngày chúng ta nhớ đến Chúa, đã cầu nguyện cho Giáo Hội, cho gia đình, cho Tổ Quốc hay những lời cầu cầu xin của chúng ta chỉ nhắm đến lợi ích cá nhân?

Lời Nguyện Giáo Dân

Linh mục: Anh Chị Em thân mến,
Chúng ta quy tụ nơi đây là thành phần của cộng đoàn dân Chúa, cùng hiệp thông trong lời ca tiếng hát và lãnh nhận Bánh Thánh Thể. Giờ đây, chúng ta cùng hiệp ý trong những lời nguyện cầu sau đây:

1. Xin cho những thiếu nhi trong trong các cộng đoàn, đang được chuẩn bị để lãnh nhận bí tích Thánh Thể, được đầy tràn nguồn sung mãn nơi Bí Tích mến yêu. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Xin cho chúng ta biết học lấy sự khiêm nhu trong cách thức cầu nguyện, trong cách sống đối với mọi người và nhìn nhận mình cũng yếu hèn như anh em, cần được Thiên Chúa thứ tha. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Xin cho những anh chị em đang chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân trong những ngày sắp tới, được Chúa và Mẹ chúc phúc đời sống gia đình của họ sắp gầy dựng. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Qua Mẹ Maria, chúng ta đã cùng với anh chị em đồng hương tôn kính, xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa ban cho Quê Hương và Giáo Hội Việt Nam được an bình. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

5. Xin cho những linh hồn chúng ta nhớ đến trong thánh lễ tuần nầy, những linh hồn mồ côi, được hưởng nhờ lòng nhân ái, yên nghỉ trong nhà Chúa muôn đời. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Linh mục:
Lạy Chúa, Chúa đã quy tụ chúng con trong nghi lễ bẻ bánh. Xin cho sự quy tụ nầy nối kết chúng con nên một trong tình yêu của Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.