Đầu Lễ: Anh Chị Em thân mến,
Chủ đề của các bài đọc hôm nay trình bày về tình thương bao la của Thiên Chúa đối với thụ tạo mà Ngài đã dựng nên. Riêng đối với con người - là hình ảnh của Thiên Chúa - Ngài yêu quý cách đặc biệt. Điều nầy thể hiện cách cụ thể qua Đức Kitô.

Hình ảnh Giakêô trong bài Tin Mừng, bị xã hội ruồng bỏ, là bằng chứng rõ rệt Chúa đến mang lại cho con người ơn phúc. Không những cho cá nhân ông mà còn cho cả gia đình của ông nữa. Cho nên, ơn cứu độ của Chúa dành cho hết mọi người, không phân biệt kẻ sang người hèn. Đôi lúc trong cuộc sống, chúng ta tự giới hạn ơn Chúa ban cho anh em đồng loại bằng hình thức nào đó trong cuộc sống.

Chúng ta cầu xin Chúa ban cho mỗi người trong chúng ta, luôn nhìn những người anh em chúng ta gặp hằng ngày, hằng tuần bằng ánh mắt tràn đầy sự thông cảm và kính trọng, vì Chúa cũng hiện diện nơi họ, như chính Ngài hiện diện nơi chúng ta.

Với những tư tưởng chuẩn bị, giờ đây, chúng ta cùng hiệp tiếng với ca đoàn bắt đầu thánh lễ với bài ca nhập lễ sau đây:

TRƯỚC BÀI I:
Tất cả mọi tạo vật Chúa dựng nên đều phản ảnh tình yêu của Thiên Chúa. Kiệt tác tình yêu ấy chính là con người. Chúa hằng yêu thương và muốn con ngưòi luôn quay trở về Ngài cho dù họ cảm thấy bất xứng hay tội lỗi. Nhưng Ngài luôn thứ tha.

TRƯỚC BÀI II:
Thánh Phaolô nhắn nhủ dân thành Thessalônica luôn sống trung thành trong ơn gọi. Tất cả lời ăn tiếng nói đều thể hiện sự vinh danh Thiên Chúa.

TRƯỚC BÀI PÂ:
Thiên Chúa lưu ý đến con cái Abraham: Giakêô, thủ lãnh của những người thu thuế. Một số người dèm pha chỉ trích Chúa. Ngược lại, ơn cứu độ đã đến cho ông và những ai cư ngụ trong nhà ông. Mời anh chị em nghe tư tưởng đó trong bài Tin Mừng sau đây.

Lời Nguyện Giáo Dân
Linh mục: Anh Chị Em thân mến,
Chúa Giêsu qua bài Tin Mừng hôm nay đã cho chúng ta thấy Ngài quan tâm đến kẻ tội lỗi, những người bị người đời ruồng bỏ. Chúng ta cùng trở về với Chúa và van xin Ngài những ơn cần thiết sau đây:

1. Xin cho Đức Thánh Cha Phanxicô và các phẩm trật trong triều đại của Ngài luôn an bình. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Xin cho Hàng Giáo Phẫm của các Giáo Hội Địa Phương luôn trung thành với Đức Thánh Cha Phanxicô trong nhiệm vụ dẫn đưa Giáo Hội Địa Phương trong Ngàn Năm Thứ Ba và đem về cho Chúa và Giáo Hội nhiều chiên lạc xa đàn. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Trong đời sống thực tế, chúng ta gặp rất nhiều anh chị em khác tôn giáo, phong tục, tập quán, ngôn ngữ và màu da. Nơi họ tiềm tàng nguồn cội, hình ảnh của Thiên Chúa, để chúng ta tôn trọng lẫn nhau trong cách cư xử và giao tế. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Qua phép rửa tội, Chúa đã nối kết các Kitô hữu thành anh chị em, là những nghĩa tử của Chúa. Xin cho qua những quan hệ thiêng liêng, giống nòi, chúng ta sẽ thương yêu nhau nhiều hơn và góp phần tô điểm cho cộng đoàn được thăng tiến thêm mãi. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

5. Chúng ta đã bị bước vào tháng Các Linh Hồn, xin cho những thánh lễ chúng ta dâng, những tràng hoa Mân Côi hát ca khen Mẹ sẽ là những hoa trái cứu rỗi Các Linh Hồn, qua lòng từ bi hải hà của Chúa. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Linh mục:
Lạy Cha, Cha đã sai Con yêu quý là Đức Kitô xuống trần để cứu rỗi nhân loại, xin cho chúng con học nơi Cha, tinh thần quảng đại đối với tha nhân, với tinh thần nầy, chúng con sẽ đáp lại tiếng mời gọi của Cha ra đi phục vụ anh chị em đồng loại trong mọi hoàn cảnh. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.